Architektura 21szego wieku : Pliki Henryego Gifforda Sprzeciw wobec wniosku USGBC o odrzucenie poprawionej skargi

USGBC nadal znajduje się na pierwszych stronach gazet, ponieważ w ubiegłym tygodniu Henry Gifford złożył zeznania sprzeciwu wobec wniosku USGBC o odrzucenie toczącego się procesu w Nowym Jorku.
Adwokaci pana Gifforda twierdzą w swojej opozycji.
Jeśli strona USGBC była chroniona hasłem tylko dla profesjonalnych członków, to twierdzenie byłoby bardziej przekonujące ,.
Adwokaci pana Gifforda piszą.
.
Strona internetowa USGBC ma na celu przybliżenie opinii publicznej LEED, z czym.
Czym jest LEED.
na topie.
Strona internetowa USGBC wyjaśnia konsumentowi laikiem:.
Korzystając z mniejszej ilości energii, budynki z certyfikatem LEED oszczędzają pieniądze dla rodzin, firm i podatników.
.
.
Absurdem jest sądzić, że USGBC nie kieruje swoim marketingiem na najemcę-konsumenta.
Późny wtorek Henry Gifford i jego prawnicy złożyli swoje sprzeciwy na wniosek USGBC o odrzucenie zmienionej skargi w Gifford et al.
v.
USGBC, proces o wiele ballyhooed, który obecnie toczy się w południowym dystrykcie Nowego Jorku (sprawa nr 1: 10-CV-07747).
Pierwotną datą powrotu do wniosku był 21 kwietnia, ale sąd przyznał panu Giffordowi odroczenie do 2 maja, z odpowiednimi dokumentami USGBC do północy jutro, 6 maja.
Sąd odnotował w oddzielnym zgłoszeniu, że nie dalsze odroczenia w związku z tym wnioskiem i prawdopodobnie decyzja nie zostanie podjęta, przynajmniej w ciągu kilku miesięcy po pełnym złożeniu wniosku w tym tygodniu.
(Należy zauważyć, że w tej chwili nie jest jasne, czy sąd będzie wymagał ustnych argumentów).
Jak sobie przypominacie, wniosek USGBC o oddalenie jest oparty na zasadzie 12 (b) Federalnych Reguł Postępowania Cywilnego i twierdził, że (1) Pan Gifford i jego koledzy skarżący nie mają wystarczającej legitymacji, aby utrzymać swój pozew; oraz (2) zmieniona skarga nie zawiera uzasadnienia powództwa, na podstawie którego można udzielić zwolnienia.
Między innymi, w odniesieniu do tego drugiego roszczenia, dokumenty ruchowe USGBC dowodziły, że zmieniona skarga pana Gifforda nie jest wiarygodna.
roszczenie Lanham Act dotyczące fałszywej reklamy.
Odnosząc się do badania Instytutu Nowych Budynków z 2008 r., Które zasadniczo jest ostrzeżeniem zarzutów zawartych w zmienionym zarzucie, dokumenty USGBC dowodzą, że.
Wydanie z 2008 r.
[Opisujące wyniki badania NBI, z którego wynika, że średnio nowe budynki certyfikowane przez LEED są średnio o 25 procent do 30 procent lepiej niż budynki inne niż LEED pod względem zużycia energii] nie robią nic poza dokładnym raportowaniem wniosków z badania NBI i zawierają link do samego badania, aby osoby z branży budowlanej mogły stworzyć własne osądy dotyczące tego badania.
To, czy wnioski te były mylące, będzie interesującym zagadnieniem, które Południowy Okręg powinien rozważyć i może ostatecznie zdecydować o wniosku.
Opozycja pana Gifforda odnosi się jednak do tego problemu: badanie NBI po prostu nie potwierdza głównego założenia mitu LEED, że LEED oszczędza energię.
.
.
.
USGBC osiąga daleko idące wyniki badań NBI.
.
.
.
W rzeczywistości dane zebrane w ramach 66-stronicowego badania pokazują, że budynki LEED zużywają o 29% więcej energii.
.
.
.
wyrównanie wieku porównywanych budynków wykazałoby, że próbka LEED ma średni (średni) wskaźnik zużycia energii wynoszący 105 000 BTU na stopę kwadratową na rok, a budynki CBECS w tym samym wieku miały średni (średni) wskaźnik zużycia energii wynoszący 81 600 BTU za metr kwadratowy rocznie.
Aby nie być celowo wprowadzającym w błąd, pozwany musiałby zakwalifikować badanie w ten sposób:.
Porównując nowe budynki LEED ze starszymi budynkami innymi niż LEED i porównując średnią medianę jednego zestawu danych ze średnią średnią z innego zbioru danych i rzeźbiąc Próbka tylko 22 procent wszystkich budynków certyfikowanych przez LEED, doszliśmy do wniosku, że budynki certyfikowane przez LEED działają lepiej niż budynki inne niż LEED pod względem zużycia energii.
Powodowie mogą z łatwością sprostać ciężarem udowodnienia, że badanie nie jest wystarczająco wiarygodne, aby stwierdzić, że budynki certyfikowane przez pozwanego w systemie LEED oszczędzają energię.
Przeciwstawiając się memorandum prawa, o godzinie 13.
Badanie NBI było od dawna piorunochronem zarówno dla zwolenników, jak i krytyków LEED, i mam nadzieję, że Południowy Dystrykt zapewnia pewną wskazówkę i / lub zamknięcie sposobu, w jaki badanie zostało przeprowadzone i jego wnioski przekazywane do społeczności ekologów budowlanych.
Ponadto pisma Gifforda podważają, że aby stać się pod federalną ustawą o fałszywej reklamie (art.
43 lit.
a) ustawy Lanham), powód musi być konkurentem pozwanego.
Przywołują one szereg przypadków, w których należy zauważyć, że wymóg ten nie został określony w tekście części 43 (a).
(powołując Fashion Boutique of Short Hills, Inc.
przeciwko Fendi USA, Inc., 314 F.3d 48, 56-58 (2d Cir.
2002)).
.
Ponieważ Powodowie są konkurentami USGBC z bardzo realnym udziałem w rynku energooszczędnych ekspertyz budowlanych.
.
.
twierdzenia USGBC są po prostu błędne z punktu widzenia prawa ,.
Adwokaci Gifforda twierdzą.
Chociaż USGB
[hasła pokrewne: zagospodarowanie skarpy, lego technic allegro, płyta mdf castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: lego technic allegro płyta mdf castorama zagospodarowanie skarpy