Cement hutniczy

Cement hutniczy wykazuje większą odporność na działanie czynników chemicznych i korozję, niż cement portlandzki oraz ma mniejszy skurcz. Cement hutniczy plastyczny jest odmianą cementu hutniczego, otrzymywaną w postaci papki aktywowanej cementem, gipsem, lub innymi dodatkami. Zasada produkcji tego cementu polega na zmieleniu granulowanego żużla wielkopiecowego w młynach kulowych rurowych z dodatkiem wody. Otrzymuje się gęstą papkę, którą magazynuje się w specjalnych zbiornikach. Przed użyciem papki dodaje się katalizatora (np. cementu marki 250 w ilości 30%, mielonego gipsu, wapna itp. ) i stosuje się ją w postaci plastycznego spoiwa do robót betonowych i produkcji elementów budowlanych. W ten sposób można uzyskać beton o średnich, a nawet wysokich wytrzymałościach zależnie od ilości spoiwa i sposobu dojrzewania, podobnie jak przy użyciu cementu portlandzkiego. [patrz też: konstrukcje stalowe, lego technic allegro, pucolany ]

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje stalowe lego technic allegro pucolany