Cement portlandzki marki 350

Okres wiązania rozpoczyna się po upływie około 2 godzin od chwili dodania wody i trwa do 8 gadzin, po czym rozpoczyna się okres twardnienia, początkowo dość szybko, a następnie z biegiem czasu coraz wolniejszy. Produkowany w Polsce cement portlandzki marki 250 jest przeznaczony do konstrukcji betonowych i żelbetowych o marce betonu od 110 do 250, do zapraw o wytrzymałości powyżej 30 kG/cm2, do nawierzchni betonowych do warstw dolnych oraz dolnych warstw wyrobów takich, jak kostki, trylinki, krawężniki. Cement portlandzki marki 350 jest przeznaczony do konstrukcji żelbetowych przy marce betonu powyżej 170 oraz do produkcji prefabrykatów; cement ten jest powszechnie stosowany w drogownictwie do budowy nawierzchni drogowych i lotniskowych, do warstw górnych nawierzchni dwuwarstwowych, do nawierzchni jednowarstwowych, do warstw górnych takich wyrobów, jak kostki, trylinki, krawężniki. [przypisy: konstrukcje stalowe allegro, zagospodarowanie skarpy, pucolany ]

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje stalowe allegro pucolany zagospodarowanie skarpy