Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych

Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych i tam wszędzie, gdzie trzeba przyspieszyć czas twardnienia. Jego zakres zastosowania będzie ulegał stopniowo rozszerzeniu zwłaszcza do wyrobu elementów budowlanych z pominięciem procesów naparzania i autoklawizacji. Cement portlandzki szybkowiążący odznacza się szybkim czasem wiązania na skutek zawartości w nim specjalnych domieszek. W Polsce nie jest produkowany. Efekt szybkiego wiązania można uzyskać z cementem zwykłym przez dolanie do wody kilka procent Na2C03, Iub Na(OH) Cement portlandzki wodoszczelny (Siccofix), jest to cement portlandzki zawierający domieszkę substancji bitumicznej, dodawanej podczas mielenia klinkieru. Stosuje się go do robót fundamentowych, a głównie do wypraw wodochronnych. [więcej w: stalbud skoczów, evalon, renowacja okien drewnianych cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: evalon renowacja okien drewnianych cennik stalbud skoczów