Cement ten zostal wynaleziony w ZSRR

Cement ten został wynaleziony w ZSRR. Cementy żużlowe Do najważniejszych cementów żużlowych zalicza się cement hutniczy zwykły, cement hutniczy plastyczny, cement wapienno-żużlowy, cement gipsowo-żużlowy, oparty na żużlach granulowanych wielkopiecowych oraz spoiwa wapienno-żużlowe i pyłowe, oparte na odpadach paleniskowych (żużel i pyły dymnicowe). Cement hutniczy produkuje się albo przez wspólne zmielenie klinkieru portlandzkiego, granulowanego żużla wielkopiecowego i około 3% gipsu surowego albo przez wymieszanie uprzednio zmielonych składników W Polsce produkuje się obecnie cement hutniczy marki 250 odpowiadający normie PN-51/B-30005. Według tej normy zawartość żużla może wynosić od 20 do 35% pod warunkiem jednak, że własności fizyczne i wytrzymałościowe cementu hutniczego odpowiadać będą wymaganiom dla cementu portlandzkiego marki 250. [hasła pokrewne: castorama oświęcim godziny otwarcia, evalon, parasol ogrodowy castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama oświęcim godziny otwarcia evalon parasol ogrodowy castorama