Cementy mieszane

Cementy mieszane. Produkcja cementów mieszanych polega na jednoczesnym zmieleniu dwu lub więcej materiałów wyjściowych, które razem dają tworzywo wiążące hydrauliczne, Jako główny składnik, cementów mieszanych używany jest przeważnie klinkier portlandzki, rzadziej żużel wielkopiecowy granulowany. Drugim składnikiem są różne dodatki hydrauliczne lub obojętne. Dodatki hydrauliczne są to materiały pochodzenia naturalnego lub przemysłowego, które w mieszaninie z cementem lub wapnem wykazują własności wiążąca hydrauliczne. Są to przeważnie różnego rodzaju pucolany i wypalone materiały ceramiczne. Dodatki zaś obojętne są to materiały naturalne lub pochodzenia przemysłowego, które nie wykazują własności wiążących hydrauliczych w mieszaninie z klinkierem portlandzkim lub wapnem. Do dodatków obojętnych należą przede wszystkim skały, a mianowicie wapienie, dolomit, granity, porfiry, piasek itp. W literaturze podany jest sposób produkcji i opisane własności wielu cementów mieszanych dwu- i trójskładnikowych. Do tego typu cementów należą typ węgierski cement Sigma, produkowany z klinkieru portlandzkiego z dodatkiem wapienia o specjalnie dobranym uziarnieniu. Należą tu również cementy węglowe produkowane przez przemysł radziecki przez przemiał klinkieru portlandzkiego z doda-tkiem wapienia. Polski przemysł cementowy produkuje 2 cementy mieszane dwuskładnikowe. cement murarski 150 i cement budowlany 250. [przypisy: detail magazine , obróbka cieplna aluminium , lego technic allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: detail magazine lego technic allegro obróbka cieplna aluminium