Cementy na podstawie aktywowanego popiolu paleniskowego

Cementy na podstawie aktywowanego popiołu paleniskowego, Popioły powstające w rusztowych lub płytowych paleniskach kotłów stanowią przeważnie materiał odpadowy, który wywożony jest poza obręb zakładu. Ze względu na brak miejsca zwałowanie go często połączone jest z trudnościami. Popioły te można wykorzystać do produkcji materiałów wiążących, ponieważ pod wpływem aktywatorów wykazują one słabe własności hydrauliczne. Skład chemiczny popiołów paleniskowych jest różny ,i zależy od rodzaju spalonego węgła. Wyniki analiz chemicznych popiołów z palemek rusztowych i pyłowych niektórych elektrowni krajowych. Z danych w tabeli widać szczególnie dużą rozbieżność pomiędzy poszczególnymi popiołami w stracie przy wyżarzaniu. Stratę tę powoduje głównie obecność w popiele nie spalonego węgla. Skład mineralny popiołów paleniskowych nie jest dotychczas dokładnie zbadany. Procesy chemiczne których wynikiem jest powstanie związków pomiędzy składnikami popiołu, zależne są od składu che-micznego tego popiołu i od temperatury spalenia węgla. Struktura tych związków zależy od szybkości chłodzenie. W czasie spalania węgla w elektrowniach nie zwraca się uwagi na czynniki wpływające na jakość produktu odpadkowego, którym jest popiół. Nie ma ma ogół żadnych możliwości regulowania jego składu chemicznego i prawie w żadnym wypadku nie reguluje się temperatury spalania z punktu widzenia jakości popiołu. Z tego powodu w produkcji tworzy w wiążących stale ma się do czynienia z materiałem o wahających się własnościach. [więcej w: stalbud skoczów , parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin , pucolany ]

Powiązane tematy z artykułem: parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin pucolany stalbud skoczów