Dodatek gipsu lub anhydrytu

Oprócz tego podczas mielenia dodaje się pewną ilość (do 4%) klinkieru lub wapna. Dodatek gipsu lub anhydrytu, użytych jako aktywatorów, wynosi od 12 do 18% zależnie od zawartości Al203 w żużlu I (dla cementu marki 250 i wyższej zawartość Al203 w żużlu powinna wynosić powyżej 14%). Cementy gipsowo-żużlowe wydzielają przy wiązaniu i twardnieniu nieznaczne ilości ciepła i dzięki temu mają niewielki skurcz. Ponadto wykazują dużą odporność na działanie czynników korodujących. Zakres zastosowania cementu gipsowo-żużlowego jest taki sam, jak cementów portlandzkich; specjalnie nadają się do budownictwa morskiego i budowy dużych obiektów betonowych (zapory). Spoiwo żużlowo-pyłowo-wapienne produkowane na bazie odpadów paleniskowych uzyskuje się przez wspólne zmielenie żużla paleniskowego lub popiołów z wapnem palonym i dodatkiem gipsu surowego. [więcej w: pucolany, kalkulator doboru grzejników, detail magazine ]

Powiązane tematy z artykułem: detail magazine kalkulator doboru grzejników pucolany