INNE CEMENTY

INNE CEMENTY 1 Cement pucolanowy. Cement pucolanowy otrzymuje się przez jednoczesne zmielenie klinkieru cementu portlandzkiego z dodatkiem 20 –; – 40% pucolany. Pucolany są to materiały zawierające aktywną krzemionkę, która może reagować z wapnem, tworząc krzemiany wapniowe. Nazwą pucolan objęty jest szereg bardzo różniących się między sobą materiałów pochodzenia naturalnego lub przemysłowego. Do puculan naturalnych należą przede wszystkim skały wulkaniczne i osadowe. Pucolanowa skały wulkaniczne lnie pochodzą z lawy, lecz z popiołu wyrzuconego podczas wybuchu wulkanu. Skały te różnią się między sobą strukturą. Są one ziemiste (początkowo tylko one nazywały się pucolanami. zanim nazwę tę nadano całej grupie materiałów) lub bardziej zbite (tufy). Puculanowe skały osadowe są przeważnie organicznego pochodzenia, składają się z resztek bogatych w krzemionkę roślin lub ze szkieletów i pancerzyków małych żyjątek morskich. Skały te mają różną twardość i często zanieczyszczone są piaskiem i gliną. Są to diatomity, ziemia okrzemkowa itp. [patrz też: designerskie lampy , renowacja okien drewnianych cennik , zagospodarowanie skarpy]

Powiązane tematy z artykułem: designerskie lampy renowacja okien drewnianych cennik zagospodarowanie skarpy