Istnieje zatem stopniowy spadek temperatur powodujacy zmiane cisnienia pary wodnej w powietrzu, w wyniku czego zmienia sie w przegrodzie wilgotnosc wzgledna powietrza

Istnieje zatem stopniowy spadek temperatur powodujący zmianę ciśnienia pary wodnej w powietrzu, w wyniku czego zmienia się w przegrodzie wilgotność względna powietrza. Zależnie od wielkości tych czynników następuje przepływ wilgoci, która może skraplać się wewnątrz lub na powierzchni przegrody budowlanej. Istnieją metody matematyczne pozwalające obliczyć stopień zawilgocenia elementów budowlanych dla różnych stref klimatycznych i innych warunków. Maksymalne zawilgocenie murów następuje przeważnie w okresie zimowym i wiosenno-jesiennym. Natomiast w okresie letnim obmurza tracą częściowo lub całkowicie swoje zawilgocenie wskutek intensywnego parowania, o ile wskutek złej izolacji nie mają one kontaktu z wodami gruntowymi lub atmosferycznymi. Ogólnie można więc wnioskować, że w okresie zimowym i jesienno- wiosennym siarczany zawarte w materiałach ceramicznych, z których są wykonane obmurza, rozpuszczają się najintensywniej oraz że ulegają on e największemu przemieszczeniu ku powierzchni i na powierzchnię oraz krystalizacji w okresie utraty zawilgocenia przez elementy budowlane – tj. w okresie letnim. Procesy te przebiegają cyklicznie zależnie od pór roku i warunków klimatycznych. [przypisy: renowacja okien drewnianych cennik, zagospodarowanie skarpy, konstrukcje stalowe allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje stalowe allegro renowacja okien drewnianych cennik zagospodarowanie skarpy