Jezeli jeden z wymienionych warunków nie wystepuje, to na materialach ceramicznych i elementach budowlanych nie moga powstac wykwity soli

Jeżeli jeden z wymienionych warunków nie występuje, to na materiałach ceramicznych i elementach budowlanych nie mogą powstać wykwity soli. Szczególnie duży wpływ na tworzenie się wykwitów, poza ilością i jakością zawartych w materiale siarczanów, ma kształt, wielkość i ilość porów występujących w strukturze wyrobów ceglarskich. Od tego zależna jest dyfuzja wody, pary wodnej i roztworów wodnych soli na powierzchnię wyrobów. Stwierdzono, że wyroby ceramiki budowlanej charakteryzujące się odpowiednio porowatą strukturą mogą wykazywać na narożach i krawędziach wykwity już przy zawartości soli 0,010f0 S03 (co zależy również od rodzaju kationów), przy czym graniczna zawartość rozpuszczalnych siarczanów jest zależna od nasycalności wyrobu, ilości obecnej w mim wilgoci, ilości wody parującej z powierzchni, zawartości wilgoci w otaczającej atmosferze oraz przekrojów porów w cegle. Tylko przy odpowiednio dużej szybkości parowania przech odzą roztwory wodne soli na powierzchnię materiałów ceramicznych, tworząc wykwity. Podłużny kapilar w wyrobach ceramiki budowlanej i mechanizm tworzenia się wykwitów soli rozpuszczalnych w zależności od kształtu. Kapilara przedstawia wypadek, przy którym następuje włoskowate podciąganie roztworu wodnego na powierzchnię, gdzie wyłącznie przebiega proces parowania i osadzania kryształów soli w postaci wykwitów. Promień przekroju otworu kapilarnego jest tu odpowiednio mały oraz materiał dobrze zwilżalny, wskutek czego powstaje w kapilarze wklęsły menisk cieczy i następuje znaczne podciąganie włoskowate roztworu nawet ponad powierzchnię czerepu. W przypadku kapilary przekrój jest tak duży, że nie następuje podciąganie włoskowate cieczy na powierzchnię materiału ceramicznego, a więc poziom menisku roztworu ustala się poniżej powierzchni. [więcej w: konstrukcje stalowe, kalkulator doboru grzejników, designerskie lampy ]

Powiązane tematy z artykułem: designerskie lampy kalkulator doboru grzejników konstrukcje stalowe