KSZTALTOWANIE WYROBÓW

KSZTAŁTOWANIE WYROBÓW .
PRZERÓBKA PLASTYCZNA Przeróbka plastyczna odbywa się na gorąco lub na zimno. Przy przeróbce na gorąco stopów przesyconych lub twardych należy mieć na uwadze obniżenie ich wytrzymałości. Najłatwiej poddaje się przeróbce na zimno czyste (technicznie) aluminium, następnie idą kolejno stopy AIMn, AIMgSi, AIMg, naj trudniej zaś – stopy AICuMg. Stopy utwardzalne powinny być poddane przesyceniu, o ile to możliwe, dopiero po obróbce plastycznej. Na ogół kG/mm stopy aluminium są łatwiejsze w obróbce plastycznej od miękkiej stali; odwrotnie jednak : zachowują się przesycone stopy AICuMg. Najkorzystniejszą temperaturą do obróbki plastycznej na gorąco jest dla stopów AICuMg i Al Mg (o zawartości Mg poniżej 5<0>

Powiązane tematy z artykułem: