Ma kolor bialy, ciezar czasteczkowy 630,42

Ma kolor biały, ciężar cząsteczkowy 630,42. Przy ogrzewaniu wykazuje dwa efekty termiczne: efekt endotermiczny w temperaturach 90-; -340°C, odpowiadający wydzielaniu się wody krystalizacyjnej, oraz efekt endotermiczny w temperaturach 740-; -800°C, odpowiadający rozkładowi siarczanu glinowego. Alumilnit – Al2S04(OH)4 . 7HiO krystalizuje w układzie rombowym. Zawiera w miejsce dwóch cząsteczek anionu S04 grupy OHl-. Kolor ma biały, ciężar cząsteczkowy 384,14. Rozkładowi termicznemu ulega w temperaturze nieco wyższej od alunogenu, bo ok. 850-:-89. 0oe. Siarczan glinowy jest stosunkowo dobrze rozpuszczalny w wodzie: w temperaturze 1000e 98,1 g/100 g wody. Rozpuszczalność jego wzrasta ze wzrostem temperatury. Sole siarczanowe glinu są domieszkami wykazującymi, w wyrobach ceglarskich z reguły mało szkodliwe działanie, gdyż ulegają rozkładowi w procesie wypalania. Niewielka ich ilość może przedostawać się do gotowych wyrobów, szczególnie niedopalonych. Sol e te mogą również wtórnie powstawać w gotowych wyrobach i przechodzić z wykwitami soli na powierzchnię czerepu . [więcej w: konstrukcje stalowe allegro, pucolany, lego technic allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje stalowe allegro lego technic allegro pucolany