Ma to miejsce przewaznie w przypadku wadliwej izolacji fundamentów budynków w specjalnych obiektach przemyslowych, kanalach, szybach itp

Ma to miejsce przeważnie w przypadku wadliwej izolacji fundamentów budynków w specjalnych obiektach przemysłowych, kanałach, szybach itp. Również w wyjątkowych przypadkach sole siarczanowe mogą przedostawać się do elementów budowlanych z atmosfery zanieczyszczonej pyłami przemysłowymi, spalinami itp. Źródła pochodzenia rozpuszczalnych soli siarczanowych w gotowych wyrobach ceramiki budowlanej można uporządkować w następujący sposób: a) związki siarki (siarczany, siarczki, wolna siarka) pochodzące z surowców podstawowych – iłów i glin ceglarskich – oraz surowców pomocniczych – materiałów schudzających (pył dymnicowy, łupek węglowy itp. ), materiałów opałowych (węgla kamiennego, brunatnego, gazu, mazutu itp. ) oraz wody zarobowej; b) rozpuszczalne siarczany powstające na drodze reakcji chemicznych w procesie produkcyjnym: – z utleniania pirytu w surowcu w okresie hałdowania i dołowania, – z reakcji tlenków siarki ze składnikami masy w procesi e suszenia gazami spalinowymi, – z reakcji pomiędzy tlenkami siarki i kwasem siarkowym (pochodzącymi z rozkładu i utleniania pirytu oraz siarki z paliwa) a wyrobem wypalonym w piecu przemysłowym; c) rozpuszczalne siarczany pochodzące z syntezy w gotowym wyrobie i z otoczenia: – z reakcji siarczanu wapniowego z tlenkami magnezu w czerepie, przy współudziale dwutlenku węgla z powietrza, – z reakcji pomiędzy betonem (zaprawa, wyprawa) a składnikami czerepu, – z reakcji składników czerepu z kwasem siarkowym powstałym z rozkładu i utlenienia resztek pirytu oraz tlenków siarki pozostałych w mikro-strukturze wyrobu, – z wód gruntowych, ścieków, pyłów przemysłowych itp . . [hasła pokrewne: konstrukcje stalowe, parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin, płyta mdf castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje stalowe parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin płyta mdf castorama