Na powietrzu stopniowo metnieje, tracac czesciowo wode hydratacyjna

Na powietrzu stopniowo mętnieje, tracąc częściowo wodę hydratacyjną . Odwodnienie epsomitu przebiega w sposób skomplikowany, co dotychczas nie zostało zupełnie wyjaśnione. Przy ogrzewaniu epsomitu tworzy się szereg hydratów pośrednich, bardziej ubogich w wodę i nietrwałych, przy czym towarzyszy temu procesowi około siedmiu efektów endotermicznych. W zakresie temperatur 130-; -150°C następuje przejście epsomitu w monohydrat, zaś w temperaturze 340-; -360°C zupełne odwodnienie monohydratu. W temperaturze 1000+1010°C występuje odwracalna przemiana polimorficzna bezwodnego siarczanu magnezowego . Temperatura topnienia i rozkładu siarczanu magnezowego wynosi 1124°C, a więc jest stosunkowo wysoka w porównaniu z zakresem temperatur wypalania wyrobów ceglarskich (850-; -950°C). Jednakże podczas wypalania wyrobów ceglarskich dysocjacja termiczna siarczanu magnezowego rozpoczyna się już w temperaturze ok. 800°C. Kizeryt jest monohydratem siarczanu magnezoweg o i w surowcach ilastych występuje stosunkowo rzadko, gdyż ulega łatwo hydratacji do epsomitu. Rozpuszczalność siarczanu magnezu w wodzie jest- najwyższa ze wszystkich siarczanów występujących w surowcach i wyrobach ceramiki budowlanej. [podobne: konstrukcje stalowe, parafia matki boskiej częstochowskiej w wołominie, detail magazine ]

Powiązane tematy z artykułem: detail magazine konstrukcje stalowe parafia matki boskiej częstochowskiej w wołominie