Nagrzewanie stopu

W temperaturze 548 C rozpuszczalna jest w krysztale mieszanym a największa ilość Cu, mianowicie 5,7010. Przy obniżaniu temperatury Ilość ta maleje i wynosi np. Przy temperaturze 300 Oc – 0,5010, a przy 20 Oc – tylko 0,1010. A więc przy powolnym studzeniu stopu wydzieli się z roztworu stałego pewna ilość Cu. Przy nagłym jednak oziębieniu stopu miedź nie może się wydzielić z roztworu, pozostając w nim niejako w równowadze niestałej. Nagrzewanie stopu (do temperatury nieco Poniżej linii solidusa), wygrzewanie go przez pewien czas oraz nagłe oziębienie (najczęściej w wodzie) nosi w metaloznawstwie nazwę przesycania. Po pewnym czasie po nagłym oziębieniu zaczyna się powolne wydzielanie nadmiernej ilości miedzi. To przejście z kryształu przesyconego do kryształu stałego i wydzielonej miedzi prowadzi do niezupełnie wyjaśnionych napięć w siatce przestrzennej kryształu, którym odpowiada zwiększenie wytrzymałości stopu. Proces ten trwa w temperaturze pokojowej kilka do kilkunastu dni i nosi nazwę starzenia samorzutnego (naturalnego). [więcej w: designerskie lampy, parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin, lego technic allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: designerskie lampy lego technic allegro parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin