Pucolany pochodzenia przemyslowego dziela sie na dwie grupy.

Pucolany pochodzenia przemysłowego dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej należą bogate w krzemionkę odpady przemysłowe, jak otrzymywany w produkcji glinu i jego związków. Do drugiej grupy należą materiały, z których uzyskuje się aktywną krzemionkę na skutek obróbki cieplnej. Należą tu gliny palone, mączka ceglana, palone łupki węgłowe, popiół z węgla itp. Głównym składnikiem chemicznym pucolan jest krzemionka, której zawartość w zależności od rodzaju pucolany waha się w granicach 50 -:- 85%. Drugim składnikiem pucolan występującym w większej ilości jest tlenek glinowy (Ah03) – zawartość jego wynosi 10 -:- 20%. Poza tym w skład pucolan wchodzą tlenki żelaza (Fe203 fi FeO), ,tlenek wapniowy (CaO), alkalia (Na20 i K20) i inne w niedużych ilościach W pucolanach nie wwalanych znajduje się często woda w ilości 3 -:- 12%. Produkcja cementu pucolanowego. Pucolany rozrabia się o a kruszarkach, po czym suszy się je w suszarniach obrotowych. Rodzaj i typ urządzeń rozdrabiających i suszarni dobiera się zależnie od własności fizycznych puculany. Przede wszystkim od jej twardości i zawartości wilgoci. Następnie dozuje się do młyna cementu klinkier portlandzki, wysuszoną pucolanę i gips. Ilość dodawanej pucolany zależy od Jakości i składu chemicznego pucolany oraz od założonej marki cementu puculanowego ,i wynosi 20 -:- 40%. Gips dodawany jest w ilości 3 -:- 50f0 w celu regulowania czasu wiązania cementu. Po zmieleniu cement pucolanowy przenosi się do zbiorników cementu, z których pakuje się go do worków. [więcej w: stalbud skoczów , parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin , pucolany ]

Powiązane tematy z artykułem: parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin pucolany stalbud skoczów