Ruch wilgoci w materialach porowatych i tworzenie sie na ich powierzchni wykwitów soli jest uzaleznione od zewnetrznych warunków mikroklimatycznych

Ruch wilgoci w materiałach porowatych i tworzenie się na ich powierzchni wykwitów soli jest uzależnione od zewnętrznych warunków mikroklimatycznych. Procesy te występują przy zawilgoceniu obiektów budowlanych i mogą one przebiegać z następujących powodów: – przenikania wilgoci z gruntu do źle odizolowanych elementów budowlanych, – skraplania się pary wodnej w ścianach i stropach budynku, – wskutek złej wentylacji obiektu lub obecności pozostałej wilgoci budowlanej, W budynku mogą występować różne strefy zawilgocenia wodami kapilarnymi. Zawilgocenia te powodują przeważnie wody gruntowe i, opadowe. Jedne atakują budynek od dolnej części muru, a drugie od góry. Różnice zachodzące pomiędzy mikroklimatem wewnątrz budynku, a klimatem zewnętrznym, tj. różnice temperatur, wilgotności względnej powietrza itd. mają wpływ na ruch wilgoci w obiektach budowlanych. Zasada oddziaływania tych ośrodków polega na tym, że pomiędzy mikroklimatem pomieszcz enia a klimatem zewnętrznym, np. w okresie zimowym, nie ma w przestrzeni porowatych murów wyraźnej granicy, lecz poprzez pory otwarte przegrody mikroklimat wewnętrzny przechodzi stopniowo w klimat zewnętrzny. [więcej w: płyta mdf castorama, wołomin parafia matki boskiej częstochowskiej, detail magazine ]

Powiązane tematy z artykułem: detail magazine płyta mdf castorama wołomin parafia matki boskiej częstochowskiej