Siarczany moga powodowac wtedy niszczenie form gipsowych wskutek ich krystalizacji w porach

Siarczany mogą powodować wtedy niszczenie form gipsowych wskutek ich krystalizacji w porach. Stwierdzono, że proces ten może przebiegać odwrotnie, np. siarczan wapniowy, z form gipsowych używanych przy produkcji dachówek może przedostawać się do masy ceglarskiej i powodować po wypaleniu wykwity na gotowych wyrobach. W procesie suszenia wyrobów ceramicznych zawierających znaczne ilości rozpuszczalnych siarczanów następuje nierównomierna utrata wilgoci i obniżenie dopuszczalnej szybkości suszenia. W suszonym wyrobie występują naprężenia mechaniczne, powodujące powstawanie rys włoskowatych. Proces ten występuje głównie w temperaturze ok. 31°C, gdy siarczan sodowy NazS04 ulega częściowemu odwodnieniu. Prowadzi to w konsekwencji do obniżenia mechanicznej wytrzymałości produkowanych wyrobów ceramicznych. Przy wypalaniu wyrobów ceramicznych o dużej zawartości związków siarki następuje wzbogacenie się spalin w tlenki siarki. Tlenki te obniżają punk t rosy spalin (temperaturę kondensacji) oraz częściowo przechodzą w kwas siarkowy, który z niektórymi składnikami czerepu tworzy siarczany. W reakcjach tych biorą też udział związki zawarte w paliwie. Stwierdzono np. , że przy stosowaniu do wypalania wyrobów ceramiki budowlanej węgla brunatnego zawierającego z reguły dużo związków siarki (przeciętnie sa/o), ilość kwasu siarkowego przypadającego na 1000 sztuk cegły może wynosić 2,56 kg. Duża zawartość związków siarki w surowcach i spalinach może powodować znaczne zakłócenia w pracy pieca ceramicznego (obniżenie jego wydajności, zwiększone zużycie paliwa na jednostkę wyrobu) oraz szkodliwe warunki pracy dla załogi obsługującej piec (zawózka i wywózka wyrobów). Ponadto tlenki siarki i kwas siarkowy działają korodująco na armaturę pieca i inne jego elementy (obmurza, kanały, itp. ). Powoduje to konieczność częstszych bieżących remontów pieca, podwyższając koszty eksploatacji. Za gadnienie korozji urządzeń metalowych w przemyśle ceglarskim należy również do poważnych problemów technologicznych i ekonomicznych. [hasła pokrewne: lego technic allegro, obróbka cieplna aluminium, balustrady nierdzewne cena ]

Powiązane tematy z artykułem: balustrady nierdzewne cena lego technic allegro obróbka cieplna aluminium