Stopy AlMgSi

Stopy AlMgSi, które należy nagrzać do temperatury 520 -7- 540 oC, wygrzewać je w ciągu 1/3 -7- 1 godziny, następnie po gwałtownym oziębieniu poddać starzeniu w temperaturze pokojowej przez co najmniej 5 dni lub w temperaturze 140 -; – 160 C w ciągu 4 -; – 12 godzin. Układ aluminium – krzemian magnezu. Stopy AlZnMg, które należy nagrzać do temp. 350-; -500 Oc (zakres temperatur jest szerszy niż w innych stopach), wygrzewać je 1/2 -7- 2 godz. , a następnie po oziębieniu w wodzie, oleju a nawet powietrzu poddać starzeniu naturalnemu lub sztucznemu w temperaturze poniżej 150 C. Natomiast do przesycenia nie nadaje się czyste aluminium oraz stopy AlMg, gdyż nie posiadają one składnika ulegającego przesyceniu. Przez przesycenie uzyskuje się zwiększenie wytrzymałości Rr, granicy plastyczności Q02 oraz twardości połączonej ze zmniejszeniem rozciągliwości. Ilustruje to dla stopu AlCuMg przy starzeniu samorzutnym w temperaturze 10 i 20. Większy efekt przy skróconym czasie uzyskuje się przy starzeniu sztucznym w zależności od temperatury [podobne: konstrukcje lego minecraft allegroowe, lego minecraft allegro, doh vinci allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: doh vinci allegro konstrukcje stalowe lego minecraft allegro