SZKODLIWE DZIALANIE ZWIAZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ

SZKODLIWE DZIAŁANIE ZWIĄZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ. Rozpuszczalne sole siarczanowe obecne w ceramicznych materiałach budowlanych mogą powodować szkodliwe zmiany, jak występowanie na powierzchni wykwitów i nalotów krystalicznych, łuszczenie się wyrobów oraz w niektórych wypadkach zupełne zniszczenie struktury materiału. Procesy te mogą występować jedynie przy współudziale wilgoci w fazie ciekłej. Woda bowiem powoduje rozpuszczenie siarczanów w masie wyrobu oraz, wskutek dyfuzji w kapilarach i porach, przemieszczenie ich z wnętrza wyrobu na powierzchnię. Na powierzchni i przy powierzchni tworzywa ceramicznego następuje parowanie wody i krystalizacja soli, często w postaci hydratów. Towarzyszy tym procesom znaczny przyrost objętości krystalizujących soli, wskutek czego następuje mechaniczne niszczenie struktury wyrobów. Ponadto występujące na powierzchni wykwity powodują oszpecenia elewacji obiektów budowlanych oraz niszczenie zaprawy i wyprawy na obmurzu. Wykwity siarczanów na wyrobach ceglarskich oraz zniszczoną przez rozpuszczalne siarczany wewnętrzną wyprawę wapienno- piaskową. Skutki korozji materiałów budowlanych spowodowane obecnością rozpuszczalnych siarczanów mogą występować w obiektach budowlanych nieraz dopiero po kilku miesiącach, a nawet latach. [podobne: konstrukcje stalowe, pucolany, płyta mdf castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje stalowe płyta mdf castorama pucolany