SZKODLIWE DZIALANIE ZWIAZKÓW SIARKI W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM PRODUKCJI I W GOTOWYCH WYROBACH CEGLARSKICH

SZKODLIWE DZIAŁANIE ZWIĄZKÓW SIARKI W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM PRODUKCJI I W GOTOWYCH WYROBACH CEGLARSKICH . 3. 1. WPŁYW DOMIESZKI ZWIĄZKÓW SIARKI NA PRZEBIEG PROCESU PRODUKCJI Niekorzystny wpływ siarczanów zawartych w surowcach podstawowych (surowcach ilastych, wodzie zarobowej, materiałach schudzających itd. ) ujawnia się wyraźnie w procesie przerobu masy, suszenia i wypalania wyrobów ceramicznych. Gliny i iły zawierające znaczną ilość rozpuszczalnych siarczanów są trudniejsze do przerobu na masę roboczą, wskutek tworzenia się z wodą zarobową roztworów działających koagulująco na: cząsteczki substancji ilastej. Powoduje to obniżenie plastyczności masy i jej skłonności do upłynnienia, co pociąga za sobą konieczność stosowania większej ilości wody zarobowej i ewentualnie domieszek upłynniających (dyspergatorów). Przy formowaniu z takiej masy wyrobów o skomplikowanym kształcie, może w przypadku zastosowania metody plastycznej występować duża ilość braków. Podobne niekorzystne zjawiska mogą pojawiać się przy stosowaniu do produkcji wody ze znaczną ilością siarczanów. Szczególny przypadek szkodliwego wpływu domieszki siarczanów na proces formowania występuje przy stosowaniu mas lejnych. [więcej w: zagospodarowanie skarpy, designerskie lampy, evalon ]

Powiązane tematy z artykułem: designerskie lampy evalon zagospodarowanie skarpy