Mieszarki do zapraw

Mieszarki do zapraw Jakość zaprawy zależy w znacznym stopniu od dokładnego i starannego przemieszania jej składników. Dlatego też w dzisiejszym budownictwie zaprawę bardzo rzadko miesza się ręcznie, na wszystkich prawie, budowach stosuje się mieszanie mechaniczne. Do mechanicznego mieszania zapraw służą maszyny zwane mieszarkami (tylko do zapraw) i betoniarkami (do betonów i zapraw). Betoniarki składają się w zasadzie z bębna oraz mieszadła. Zależnie od tego, czy beton jest wymieszany przez ruch bębna czy też przez ruch specjalnych mieszadeł, rozróżniamy: 1) betoniarki wolnospadowe, w których materiał spada swobodnie, odpowiednie tylko do mieszania betonów i zapraw wilgotnych; 2) betoniarki przeciwbieżne do mieszania betonów zapraw suchych i wilgotnych. Read more „Mieszarki do zapraw”

Linia liquidusa

Linia liquidusa oznacza temperatury początku krzepnięcia (w kierunku obniżania temperatury), linia solidusa – temperatury końca krzepnięcia, w zależności od procentowej zawartości miedzi w stopie. W kierunku podwyższenia temperatury linie solidusa i liquidusa oznaczają odpowiednio temperatury początku i końca topnienia. W dwóch punktach istnieje bezpośrednie przejście ze Stanu stałego w ciekły, a mianowicie dla czystego aluminium w punkcie przy temperaturze ok. 660 Oc oraz w punkcie eutektycznym przy 33% Cu w temperaturze 548 oC. W obszarze ograniczonym prostą raz krzywą miedź wchodzi w roztwór stały z aluminium, tworząc kryształy mieszane a. Read more „Linia liquidusa”

Grubosc scianek

Przez odpowiednią obróbkę wiórową w w kształtownikach tych uzyskać można łagodne przejście przekrojów . Grubość ścianek kształtowników dużych (D> 200 mm) nie powinna być mniejsza od D/50. Trudność tłoczenia zależy nie tylko od kształtu (np. profil sierpowy uchodzi za bardzo trudny z powodu zakrzywienia oraz małej grubości w stosunku do szerokości), ale również od stosunku długości boków kształtownika. Tak np. Read more „Grubosc scianek”

Siarczany moga powodowac wtedy niszczenie form gipsowych wskutek ich krystalizacji w porach

Siarczany mogą powodować wtedy niszczenie form gipsowych wskutek ich krystalizacji w porach. Stwierdzono, że proces ten może przebiegać odwrotnie, np. siarczan wapniowy, z form gipsowych używanych przy produkcji dachówek może przedostawać się do masy ceglarskiej i powodować po wypaleniu wykwity na gotowych wyrobach. W procesie suszenia wyrobów ceramicznych zawierających znaczne ilości rozpuszczalnych siarczanów następuje nierównomierna utrata wilgoci i obniżenie dopuszczalnej szybkości suszenia. W suszonym wyrobie występują naprężenia mechaniczne, powodujące powstawanie rys włoskowatych. Read more „Siarczany moga powodowac wtedy niszczenie form gipsowych wskutek ich krystalizacji w porach”

Nowoczesna architektura : Muzeum Sztuki i Archeologiczne / CVDB Arquitectos

Dzięki uprzejmości CVDB Arquitectos Muzeum Sztuki i Archeologii w Vale do Coa w Portugalii przez CVDB Arquitectos jest wstępem do międzynarodowego konkursu publicznego organizowanego przez Portugalski Instytut Archeologiczny.
Projekt znajduje się na stosunkowo odosobnionym krajobrazie i tworzy silne połączenie między naturalnymi i wbudowanymi formami na stronie.
Więcej o tym projekcie po przerwie.
Projekt celebruje charakter terytorium poprzez silny związek między krajobrazem i elementami budowanymi.
Budynek znajduje się w pobliżu najwyższego punktu skarpy. Read more „Nowoczesna architektura : Muzeum Sztuki i Archeologiczne / CVDB Arquitectos”

Budownictwo wczoraj i dzis : Aktualizacja: Nowy Amsterdam Pavilion Opens / Ben van Berkel

UNStudio Ostatniego lata mieliśmy okazję omówić pomysły projektowe Ben van Berkel za jego New Amsterdam Pavilion w Nowym Jorku (zobacz naszą wcześniejszą relację tutaj).
W tym czasie, gdy elegancka forma rzeźbiarska pawilonu była kompletna, wnętrze pawilonu było jeszcze w budowie.
Teraz, gdy wnętrze i krajobraz są kompletne, pawilon został otwarty do użytku publicznego.
Pawilon ten, mieszczący się poza terminalem South Ferry w Peter Minuit Plaza, będzie pełnił rolę nowego centrum kulturalnego w centrum skrzyżowania przekraczającego codziennie ponad 150 000 mieszkańców.
Zaprojektowany jako współczesny. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Aktualizacja: Nowy Amsterdam Pavilion Opens / Ben van Berkel”

Budownictwo i architektura : Contaminar Studio, wideo autorstwa Vitora Gabriela

Rok 2004, rok rejestracji marki Contaminar Studio, to początek studia, które ma być złotym standardem w dziedzinie architektury współczesnej.
Chodziło o stworzenie zespołu roboczego, w którym pomysły mogłyby łączyć się we wspólne cele artystyczne.
Idea ta powstała podczas szkolenia akademickiego zespołu w ARCA | EUAC.
Escola Universitária das Artes de Coimbra.
Oparte częściowo na duchu Bauhausu i rozwijane przez własną strukturę wydziału, to studio czerpie z wielorakich dyscyplin jego założycieli (architektura i design) i utrzymuje relacje ze współpracownikami z innych dziedzin sztuki. Read more „Budownictwo i architektura : Contaminar Studio, wideo autorstwa Vitora Gabriela”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Ustawodawstwo Senatu wzywa do budowy Zero-Net do roku 2030

Niedawne wysiłki Partii Republikańskiej w sprawie Bi-Partyzanckiej spowodowały, że Wyzwanie 2030 powróciło na piętro Senatu, gdzie ustawa o oszczędności energii i konkurencyjności przemysłowej z 2011 r.
Została wprowadzona przez senatorów Rob Portman (R-OH) i Jeanne Shaheen (D-NH).
Projekt ustawy spełnia cel wyznaczony przez 2030 r., Czyli zero-net-energy dla nowych budynków do 2030 r., Jako pierwszy element kompleksowej strategii redukcji energii w USA w sektorze budowlanym i przemysłowym.
W szczególności, Sek.
101 prawodawstwa, Większa efektywność energetyczna w kodeksie budynków, kieruje sekretarzem ds. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Ustawodawstwo Senatu wzywa do budowy Zero-Net do roku 2030”