Linia liquidusa

Linia liquidusa oznacza temperatury początku krzepnięcia (w kierunku obniżania temperatury), linia solidusa – temperatury końca krzepnięcia, w zależności od procentowej zawartości miedzi w stopie. W kierunku podwyższenia temperatury linie solidusa i liquidusa oznaczają odpowiednio temperatury początku i końca topnienia. W dwóch punktach istnieje bezpośrednie przejście ze Stanu stałego w ciekły, a mianowicie dla czystego aluminium w punkcie przy temperaturze ok. 660 Oc oraz w punkcie eutektycznym przy 33% Cu w temperaturze 548 oC. W obszarze ograniczonym prostą raz krzywą miedź wchodzi w roztwór stały z aluminium, tworząc kryształy mieszane a. Read more „Linia liquidusa”

Utwardzeniu dyspersyjnemu podlegaja stopy

Przy podwyższonej temperaturze okres ten można znacznie skrócić, mówimy wówczas o starzeniu sztucznym. Niektóre stopy ulegają starzeniu tylko w podwyższonej temperaturze; w odróżnieniu od nich stopy podlegające starzeniu samorzutnemu nazywają się samoulepszalnymi. Proces przesycania i starzenia nosi wspólną nazwę utwardzenia dyspersyjnego (od rozproszenia cząstek miedzi między stałe kryształy mieszane). Utwardzeniu dyspersyjnemu podlegają stopy, w skład których wchodzi czynnik stopowy, ulegający przesyceniu. Do takich stopów (przeznaczonych do przeróbki plastycznej) należą: Stopy AlCuMg, które należy nagrzać do temperatury ok. Read more „Utwardzeniu dyspersyjnemu podlegaja stopy”

Stopy AlMgSi

Stopy AlMgSi, które należy nagrzać do temperatury 520 -7- 540 oC, wygrzewać je w ciągu 1/3 -7- 1 godziny, następnie po gwałtownym oziębieniu poddać starzeniu w temperaturze pokojowej przez co najmniej 5 dni lub w temperaturze 140 -; – 160 C w ciągu 4 -; – 12 godzin. Układ aluminium – krzemian magnezu. Stopy AlZnMg, które należy nagrzać do temp. 350-; -500 Oc (zakres temperatur jest szerszy niż w innych stopach), wygrzewać je 1/2 -7- 2 godz. , a następnie po oziębieniu w wodzie, oleju a nawet powietrzu poddać starzeniu naturalnemu lub sztucznemu w temperaturze poniżej 150 C. Read more „Stopy AlMgSi”

Prasa tloczna firmy angielskiej Doewy o nacisku 5000 T

Wskutek dużego nacisku, wynoszącego zazwyczaj kilkaset do kilku tysięcy ton (a dochodzącego nawet do kilkudziesięciu tysięcy ton), kształtowniki wyciskane uzyskują większą wytrzymałość i twardość od wlewka (przy stosunkowo korzystnym wydłużeniu względnym). Szybkość tłoczenia w zależności od twardości stopu i wielkości kształtownika wynosi 0,5 -+- 60,0 m/min. Prasa tłoczna firmy angielskiej Doewy o nacisku 5000 T. Kształtowniki tłoczone wymagają zazwyczaj jeszcze obróbki wykończeniowej, przede wszystkim prostowania, przy czym kształtowniki niesymetryczne wymagają większego nakładu pracy niż symetryczne. Normy kształtowników obejmują niedużą liczbę prętów o przekroju okrągłym, prostokątnym, sześciobocznym, kątowniki, ceowniki, teowniki i dwuteowniki. Read more „Prasa tloczna firmy angielskiej Doewy o nacisku 5000 T”

moznosc tloczenia ksztaltowników o przekrojach z odsadzkami

Profile o przekroju wydłużonym można wykonać zgięte a później je wyprostować . Równoległe ścianki kształtownika nie mogą być blisko osadzone, gdyż wtedy łatwo pęka języczek matrycy oddzielający obie ścianki. Sposób wykonania pasa blachownicy, tłoczone} wraz ze ściankami dla ujęcia środnika. Najmniejsze grubości ścianek, zależnie od wielkości kształtownika, trudności tłoczenia i rodzaju stopu. Jako nowości w dziedzinie tłoczenia wymienić należy: 1) tłocznie o cylindrach i matrycach prostokątnych (zamiast okrągłych) służące do wykonywania kształtowników o przekroju wydłużonym bez ich zginania. Read more „moznosc tloczenia ksztaltowników o przekrojach z odsadzkami”

Wplyw na ksztalt i wielkosc porów w wyrobach ceramiki budowlanej maja w pierwszym rzedzie wlasnosci surowca i warunki formowania

Wpływ na kształt i wielkość porów w wyrobach ceramiki budowlanej mają w pierwszym rzędzie własności surowca i warunki formowania. Z kolei wielkość porów ma duży wpływ na tworzenie się wykwitów. Wyroby ceramiki budowlanej o przewadze porów otwartych mniejszego przekroju wykazują na ogół większą tendencję do tworzenia wykwitów. Wpływ na przemieszczenie się wilgoci, a zatem i rozpuszczalnych soli w wyrobach ceramiki budowlanej, mają pory otwarte przelotowe. Od ich średnicy zależy między innymi wysokość zassania kapilarnego, która wyraża się wzorem gdzie: V – promień kapilarny, cm; (J – współczynnik napięcia powierzchniowego cieczy, g/cm; p – ciężar właściwy cieczy, G/cm3. Read more „Wplyw na ksztalt i wielkosc porów w wyrobach ceramiki budowlanej maja w pierwszym rzedzie wlasnosci surowca i warunki formowania”

Architektura 21szego wieku : Stacja metra Rennes / Atelier Zündel & amp; Cristea

Dzięki uprzejmości Atelier Zündel & Cristea architekci z Paryża, Atelier Zündel & Cristea, podzielili się z nami projektem nowej stacji metra Saint Germain w Rennes we Francji.
Dodatkowe zdjęcia i krótki opis od architektów są dostępne po przerwie.
W Metropolis of the Future wzmocnienie transportu publicznego i poszerzenie jego możliwości zachęca do wymiany między ludźmi, pomysłami i wizjami.
Badania pokazują, że istnienie stałych linii transportu publicznego, a mianowicie metra, odgrywa istotną rolę w pobudzaniu harmonijnego rozwoju gospodarczego w różnych dzielnicach miasta, proces ten rozprzestrzenia się na zewnątrz w kierunku nowych przedmieść.
Dzięki uprzejmości Atelier Zündel & Cristea Nasz projekt na stację metra Saint Germain w Rennes próbuje nadać konkretny i widoczny nowy wymiar miejskiego znaczenia metra, koncentrując się na zrozumiałości i jakości przestrzeni stacji. Read more „Architektura 21szego wieku : Stacja metra Rennes / Atelier Zündel & amp; Cristea”

Nowoczesna architektura : ADEPT wygrywa konkurs w Oppdal w Norwegii

ADEPT W malowniczym rejonie narciarskim i turystycznym Oppdal w Norwegii rewitalizuje nowe dynamiczne centrum miasta.
Projekt ADEPT, we współpracy z architektami krajobrazu z różnych architektów i Lalaland, wygrał międzynarodowy konkurs dla Oppdal Sentrum.
Ich zwycięska propozycja Oppdal + przedstawia gęstą górską wioskę zawierającą nowe osiągnięcia.
rezydencje, domy wakacyjne, biura i sklepy.
Zaprojektowany w sposób przyjazny dla środowiska i dostępny w celu zwiększenia przepływu i liczby narciarzy, wędrowców i osób poszukujących aktywności w centrum Oppdal. Read more „Nowoczesna architektura : ADEPT wygrywa konkurs w Oppdal w Norwegii”

Nowoczesna architektura : „Architektura Jean Prouvé” w Galerie Patrick Seguin

Po raz pierwszy publicznie, Galerie Patrick Seguin zaprezentuje na żywo, każdego dnia, zestaw odsuwanego bungalowu Jean Prouvé o wymiarach 6 × 6 metrów, stworzonego dla ofiar wojen w Lotaryngii.
Rzeczywiście, zespół złożony z 3 osób zajmie się codziennym tworzeniem tego odniesienia do architektury zdejmowalnej na stoisku.
od 11 do 19.
odsłaniając każdego dnia absolutną nowoczesność tego projektu.
W nocy, drugi zespół będzie odpowiedzialny za zdejmowanie i kratowanie każdego z elementów tworzących dom (rama portalu i belka kalenicy, zewnętrzne pokrywy, panele elewacyjne, metalowa konstrukcja podłogi.) Dla nokturnu w czwartek 16 czerwca galeria zorganizuje instalację, demontaż i krach w ciągu jednego dnia. Read more „Nowoczesna architektura : „Architektura Jean Prouvé” w Galerie Patrick Seguin”