przenosnik tasmowy

Przez ustawienie jednak podstawy przenośnika na pomoście można wykorzystać przenośnik taśmowy do podawania materiałów na wysokości większe, aż do 2 piętra. Wykonanie takiego pomostu jest jednak dość kosztowne, a wciąganie i ściąganie przenośnika z pomostu pochłania wiele czasu. Toteż racjonalizator ze Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego- Bydgoszcz Henryk Pawłowski przez odpowiednią zmianę konstrukcji podstawy przenośnika umożliwił podnoszenie go na wysokość większą od normalnej bez potrzeby budowania pomostu. W wypadku większych odległości poziomych można łączyć ze sobą kilka przenośników, wówczas materiał jest podawany kolejno z jednego przenośnika na drugi aż do miejsca złożenia materiału. Maszyny i urządzenia do przygotowania zapraw 6. Read more „przenosnik tasmowy”

Linia liquidusa

Linia liquidusa oznacza temperatury początku krzepnięcia (w kierunku obniżania temperatury), linia solidusa – temperatury końca krzepnięcia, w zależności od procentowej zawartości miedzi w stopie. W kierunku podwyższenia temperatury linie solidusa i liquidusa oznaczają odpowiednio temperatury początku i końca topnienia. W dwóch punktach istnieje bezpośrednie przejście ze Stanu stałego w ciekły, a mianowicie dla czystego aluminium w punkcie przy temperaturze ok. 660 Oc oraz w punkcie eutektycznym przy 33% Cu w temperaturze 548 oC. W obszarze ograniczonym prostą raz krzywą miedź wchodzi w roztwór stały z aluminium, tworząc kryształy mieszane a. Read more „Linia liquidusa”

walcowanie, kucie, tloczenie

Przy tej temperaturze następuje jednak, jak wyżej zaznaczono, spadek wytrzymałości. Jeśli chcemy tego uniknąć, wystarczy niekiedy krótkotrwałe ogrzanie Ido temperatur w granicach 100 -7- 200 oC. Wyniki 1O-minutowego nagrzania: stopy AIMgSi nie obniżają swej wytrzymałości przy nagrzaniu do temperatury 200 oC, a stopy AICuMg obniżają ją tylko nieznacznie przy temperaturze do 100 Oc (wartości R, mierzone były po ostygnięciu próbki). Ważniejszymi działami przeróbki plastycznej są: walcowanie, kucie, tłoczenie, gięcie wzdłużne, przeciąganie, wytłaczanie i wyciskanie. Zużycie poszczególnych wyrobów wg rodzaju przeróbki planuje się w Polsce w r. Read more „walcowanie, kucie, tloczenie”

Cement portlandzki plastyfikowany

Cement portlandzki plastyfikowany otrzymuje się przez łączne zmielenie klinkieru cementowego z plastyfikatorem, np. w postaci dodatku ługu posulfitowego (w ilości od 1 do 0,25% suchej substancji w stosunku do ciężaru cementu). Użycie cementu plastyfikowanego ułatwia i przyspiesza układanie i zagęszczanie masy betonowej, pozwala na zmniejszenie ilości cementu w betonie, przy zachowaniu wskaźnika ~, bądź też umożliwia obniżenie wskaźnika ~,a tym samym podwyższenie wytrzymałości betonu i jego odporności na działanie mrozu. Cement portlandzki hydrofobowy otrzymuje się przez dodanie przy mieleniu do klinkieru cementowego substancji powierzchniowo czynnych o własnościach hydrofobowych. Są to substancje o charakterze mydeł, bądź też produkty pochodzenia ponaftowego. Read more „Cement portlandzki plastyfikowany”

Z tego wzgledu straty spowodowane przez rozpuszczalne siarczany w budownictwie sa bardzo trudne do oszacowania

Z tego względu straty spowodowane przez rozpuszczalne siarczany w budownictwie są bardzo trudne do oszacowania. Składa się na nie przeważnie konieczność licznych remontów bieżących i kapitalnych oraz skrócony czas przewidzianej eksploatacji obiektów budowlanych. Tylko w wyjątkowych przypadkach obiekty nie nadają się do eksploatacji w krótkim czasie po wybudowaniu. Niewątpliwie jednak ogólny bilans strat spowodowanych przez rozpuszczalne siarczany jest na pewno bardzo duży. Świadczy o tym wielkie zainteresowanie naukowców i fachowców w licznych ośrodkach zagranicznych i krajowych. Read more „Z tego wzgledu straty spowodowane przez rozpuszczalne siarczany w budownictwie sa bardzo trudne do oszacowania”

Konsekwencja ich jest skoncentrowanie sie prawie wszystkich rozpuszczalnych soli przy powierzchni i na powierzchni w formie wykwitów

Konsekwencją ich jest skoncentrowanie się prawie wszystkich rozpuszczalnych soli przy powierzchni i na powierzchni w formie wykwitów. Towarzyszyć tym procesom może również okresowa hydratacja i dehydratacja soli, wskutek czego zwiększa się znacznie ich objętość w porach i kapilarach powodując mechaniczne niszczenie struktury elementów budowlanych. Tym należy też tłumaczyć, że już niewielka stosunkowo zawartość rozpuszczalnych soli w wyrobach ceglarskich może powodować szkodliwe zmiany. Potwierdza to następujący poglądowy przykład podany przez A. Rnisieckiego. Read more „Konsekwencja ich jest skoncentrowanie sie prawie wszystkich rozpuszczalnych soli przy powierzchni i na powierzchni w formie wykwitów”

Nowoczesna architektura : Taniec aniołów – XXI Century Theatre w dawnym kościele św. Anny / Silva & amp; Roth Architekci

Dzięki uprzejmości Silva & Roth Architects The XXI Century Theatre, który znajduje się w byłym Sant.
Kościół Anny w Pradze, Republika Czeska, to opracowana przez choreografię strategia przestrzenna, która rozpoczyna się od przekładania słów na czynności, a następnie manifestuje działania w przestrzeni.
Architekci Silva & Roth opracowali.
Anioły.
Taniec. Read more „Nowoczesna architektura : Taniec aniołów – XXI Century Theatre w dawnym kościele św. Anny / Silva & amp; Roth Architekci”

Nowoczesna architektura : „Architektura Jean Prouvé” w Galerie Patrick Seguin

Po raz pierwszy publicznie, Galerie Patrick Seguin zaprezentuje na żywo, każdego dnia, zestaw odsuwanego bungalowu Jean Prouvé o wymiarach 6 × 6 metrów, stworzonego dla ofiar wojen w Lotaryngii.
Rzeczywiście, zespół złożony z 3 osób zajmie się codziennym tworzeniem tego odniesienia do architektury zdejmowalnej na stoisku.
od 11 do 19.
odsłaniając każdego dnia absolutną nowoczesność tego projektu.
W nocy, drugi zespół będzie odpowiedzialny za zdejmowanie i kratowanie każdego z elementów tworzących dom (rama portalu i belka kalenicy, zewnętrzne pokrywy, panele elewacyjne, metalowa konstrukcja podłogi.) Dla nokturnu w czwartek 16 czerwca galeria zorganizuje instalację, demontaż i krach w ciągu jednego dnia. Read more „Nowoczesna architektura : „Architektura Jean Prouvé” w Galerie Patrick Seguin”

Nowoczesna architektura : Zdrowie i zdrowie Centrum Edukacji Sportowej Kang-won National University / Idea Image Institute of Architects

Dzięki uprzejmości Kang Chul-Hee i Idea Image Institute of Architects, Centrum Edukacji Zdrowia i Sportu przyciąga lokalnych mieszkańców.
uczestnictwo i podnosi jego wartość jako społecznościowego centrum sportowego.
Położony na wschodniej części kampusu Choon-Chun Uniwersytetu Kang-won, jest on nieco odizolowany od otoczenia.
Aby przystosować się do stromego krajobrazu, centrum basenów i placówek edukacyjnych zaprojektowano z wielopoziomowymi wejściami, podkreślając zróżnicowany przedpokój i pełną przygód przestrzeń.
Więcej zdjęć i architektów. Read more „Nowoczesna architektura : Zdrowie i zdrowie Centrum Edukacji Sportowej Kang-won National University / Idea Image Institute of Architects”