Praktyczne zastosowanie konstrukcji

width=300Istnieje wiele dziedzin, w których konstrukcje stalowe są pożądanym i niezbędnym elementem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie. Wiadomym jest, że wszystkie hale produkcyjne i magazyny oparte są na zastosowanych w nich stelażach metalowy. Jednakże, o czym wiele osób zapomina, konstrukcje są obecne w naszym codziennym życiu. Przykładem jest fakt tworzenia wszelkiego rodzaju wiat, takich jak na przykład wiata przystanku, w oparciu o wcześniej odpowiednio docięty i wyprofilowany materiał. Również balustrady balkonowe, służące do zabezpieczenia przebywających na nim osób, zaliczane są do kategorii konstrukcji stalowej. Read more „Praktyczne zastosowanie konstrukcji”

Podstawa wszystkich budynków to odpowiednio wykonana konstrukcja

width=300Wzrasta znaczenie i procentowy udział znaczenia usług dla gospodarki całego naszego kraju. Zagraniczni inwestorzy chętniej decydują się na otwieranie placówek swoich firm w Polsce. Jednakże, aby zapewnić ludziom miejsca pracy, potrzebują często własnej hali produkcyjnej lub magazynu. Stąd konstrukcje stalowe, niezbędne do powstania tego typu hal, cieszą się wysokim zainteresowaniem. Przedsiębiorstwa oferujące wykonanie takich stelaży, zajmują się precyzyjną obróbką metalu, w której skład wchodzi również spawanie. Read more „Podstawa wszystkich budynków to odpowiednio wykonana konstrukcja”

INNE CEMENTY

INNE CEMENTY 1 Cement pucolanowy. Cement pucolanowy otrzymuje się przez jednoczesne zmielenie klinkieru cementu portlandzkiego z dodatkiem 20 –; – 40% pucolany. Pucolany są to materiały zawierające aktywną krzemionkę, która może reagować z wapnem, tworząc krzemiany wapniowe. Nazwą pucolan objęty jest szereg bardzo różniących się między sobą materiałów pochodzenia naturalnego lub przemysłowego. Do puculan naturalnych należą przede wszystkim skały wulkaniczne i osadowe. Read more „INNE CEMENTY”

Podnoszenie materialu

Do mechanicznych urządzeń transportu jednocześnie pionowego i poziomego należy przenośnik taśmowy (zwany również transporterem taśmowym). Konstrukcja jego składa się ze stalowej ramy dość znacznej długości, na której końcach osadzone są bębny przesuwające naciągniętą na nie elastyczną taśmę. Taśma ta opiera się na rolkach osadzonych w ramie stalowej. Bębny napędza silnik elektryczny umieszczony w specjalnej skrzynce. Podnoszenie materiału. Read more „Podnoszenie materialu”

Nagrzewanie stopu

W temperaturze 548 C rozpuszczalna jest w krysztale mieszanym a największa ilość Cu, mianowicie 5,7010. Przy obniżaniu temperatury Ilość ta maleje i wynosi np. Przy temperaturze 300 Oc – 0,5010, a przy 20 Oc – tylko 0,1010. A więc przy powolnym studzeniu stopu wydzieli się z roztworu stałego pewna ilość Cu. Przy nagłym jednak oziębieniu stopu miedź nie może się wydzielić z roztworu, pozostając w nim niejako w równowadze niestałej. Read more „Nagrzewanie stopu”

Walcowanie

Walcowanie. Produktem wyjściowym do walcowania blach na gorąco są wlewki, z których należy uprzednio zebrać wierzchnią warstwę o niejednorodnym składzie na głębokość ok. 5 mm. Stosowane są walcarki duo, trio, a zwłaszcza quarto, w których dwa walce o mniejszej średnicy są napędzane, a dwa skrajne zabezpieczają środkowe przed zginaniem. Przez walcowanie na gorąco uzyskuje się blachy o grubości 6 -; – 10 mm. Read more „Walcowanie”

Tloczenie

Tłoczenie. Tłoczenie jest najczęściej stosowaną metodą otrzymywania kształtowników, zwłaszcza cienkościennych, otwartych lub zamkniętych. Tłoczenie. Do recypienta wykonanego ze stali, a chronionego tulejką wewnętrzną, wprowadza się wlewek o temperaturze 360 -+- 460 oC, zależnie od rodzaju stopu i grubości wlewka. Recypient, którego temperaturę utrzymuje się na wysokości 400 -+- 500 oC, zamknięty jest z Jednej strony matrycą, z otworem wyciętym w kształcie wymaganego profilu. Read more „Tloczenie”

Koszt wykonania nowej matrycy

Koszt wykonania nowej matrycy jest stosunkowo niewielki (2000 -+- 6000 zł), znacznie mniejszy od kosztu walca z odpowiednimi wykrojami, dlatego już przy niedużej liczbie sztuk może się okazać korzystne zaprojektowanie kształtownika nienormowego, specjalnie przeznaczonego dla danej budowy. Istnieje duża swoboda w projektowaniu kształtowników, ograniczona jednak technicznymi możliwościami tłoczni. Kilka kształtowników specjalnych . Ze względu na maksymalne naciski tłoka wymiary poprzeczne kształtowników nie mogą być zbyt duże. Największe, np. Read more „Koszt wykonania nowej matrycy”

Ciagnienie na walcarce

Ciągnienie na walcarce (giętarce) rolkowej. Proces ten zbliżony jest do walcowania, z tym, że taśma przechodzi przez szereg par walców (rolek), z których każda następna ma wykrój coraz bardziej zbliżony do pożądanego kształtu . Cienkie profile można kształtować przebiegiem przez jedną parę rolek . Na walcarce rolkowej oprócz profilów uzyskać można przekroje zamknięte łączone na zakładkę oraz kształtowniki o zmiennym przekroju. Zaletą ciągnienia na walcarkach rolkowych jest duża wydajność, możność obsługi przez mało kwalifikowany personel, gładkość. Read more „Ciagnienie na walcarce”