Produkcja cementu z popiolu paleniskowego

Aktywatorem wywołującym własności hydrauliczne popiołu jest wapno hydratyzowane lub palone, Często stosuje się nie duży dodatek gipsu. Popiół używany do produkcji materiałów wiążących powinien zawierać możliwie dużo AhOa, a zawartość w nim węgla (strata przy wyżarzaniu) nie może przekraczać wOlo. Produkcja cementu z popiołu paleniskowego polega na jednoczesnym zmieleniu popiołu z wapnem w ilości 15 -:- 25% z dodatkiem około 5% gipsu. Marka otrzymanego w ten sposób materiału jest niewysoka. waha się w granicach 40 -:- 60, czyli normalna zaprawa tego cementu po 28 dniach twardnienia wykazuje wytrzymałość :na ściskanie 40 -:- 60 ~G/cm 2. Read more „Produkcja cementu z popiolu paleniskowego”

Cementy mieszane

Cementy mieszane. Produkcja cementów mieszanych polega na jednoczesnym zmieleniu dwu lub więcej materiałów wyjściowych, które razem dają tworzywo wiążące hydrauliczne, Jako główny składnik, cementów mieszanych używany jest przeważnie klinkier portlandzki, rzadziej żużel wielkopiecowy granulowany. Drugim składnikiem są różne dodatki hydrauliczne lub obojętne. Dodatki hydrauliczne są to materiały pochodzenia naturalnego lub przemysłowego, które w mieszaninie z cementem lub wapnem wykazują własności wiążąca hydrauliczne. Są to przeważnie różnego rodzaju pucolany i wypalone materiały ceramiczne. Read more „Cementy mieszane”

Zurawie wiezowe i przenosniki

Żurawie wieżowe i przenośniki. Dogodniejsze i lepsze pod względem technicznym od wind budowlanych są dla transportu pionowego żurawie wieżowe. Stosuje się je tylko w dużych budowach. Konstrukcja żurawia składa się z wieży stalowej, opartej na podwoziu przesuwanym po specjalnym torze, oraz z wysięgnika z przeciwwagą. Wysięgnik może się obracać dokoła wieży. Read more „Zurawie wiezowe i przenosniki”

Udoskonaleniem kolowrotu jest wciagarka kozlowa

Udoskonaleniem kołowrotu jest wciągarka kozłowa, składająca się z podstawy , korby, przekładni trybowej, bębna linowego, hamulca ciernego i urządzenia zapadkowego. Hamulec cierny taśmowy uruchamiany dźwignią ręczną lub nożną umożliwia powolne opuszczanie. Wyciąg masztowy składa się z masztu zamocowanego do rusztowania lub wprost do ścian budynku, z obrotowego pomostu, wciągarki i silnika . Maszt jest zaopatrzony w dwa bloki kierunkowe i dla liny dźwigającej pomost. Lina jednym końcem jest zamocowana do pomostu, a drugim nawinięta na bęben wciągarki. Read more „Udoskonaleniem kolowrotu jest wciagarka kozlowa”

Folia moze byc: gladka, matowa, deseniowa, barwiona, drukowana

Folia może być: gładka, matowa, deseniowa, barwiona, drukowana, złączona w jedną całość z papierem, jedwabiem, materiałem z tworzywa sztucznego itp. Folię wykonuje się w stanie miękkim o R; = 3 -; – 5 kG/cm2 i twardym O R, = 10 -7- 17 k. Gzrnm. W budownictwie stosuje się folie do celów izolacji termicznej (wysoki stopień przewodności cieplnej nie odgrywa tu roli wobec cienkości folii), izolacji przeciwwilgociowej przeciwdźwiękowej, jako przegrody parochłonne, do celów dekoracyjnych itp. Poza tym folia znajduje duże zastosowanie w opakowaniach. Read more „Folia moze byc: gladka, matowa, deseniowa, barwiona, drukowana”

Koszt wykonania nowej matrycy

Koszt wykonania nowej matrycy jest stosunkowo niewielki (2000 -+- 6000 zł), znacznie mniejszy od kosztu walca z odpowiednimi wykrojami, dlatego już przy niedużej liczbie sztuk może się okazać korzystne zaprojektowanie kształtownika nienormowego, specjalnie przeznaczonego dla danej budowy. Istnieje duża swoboda w projektowaniu kształtowników, ograniczona jednak technicznymi możliwościami tłoczni. Kilka kształtowników specjalnych . Ze względu na maksymalne naciski tłoka wymiary poprzeczne kształtowników nie mogą być zbyt duże. Największe, np. Read more „Koszt wykonania nowej matrycy”

Dodatek gipsu lub anhydrytu

Oprócz tego podczas mielenia dodaje się pewną ilość (do 4%) klinkieru lub wapna. Dodatek gipsu lub anhydrytu, użytych jako aktywatorów, wynosi od 12 do 18% zależnie od zawartości Al203 w żużlu I (dla cementu marki 250 i wyższej zawartość Al203 w żużlu powinna wynosić powyżej 14%). Cementy gipsowo-żużlowe wydzielają przy wiązaniu i twardnieniu nieznaczne ilości ciepła i dzięki temu mają niewielki skurcz. Ponadto wykazują dużą odporność na działanie czynników korodujących. Zakres zastosowania cementu gipsowo-żużlowego jest taki sam, jak cementów portlandzkich; specjalnie nadają się do budownictwa morskiego i budowy dużych obiektów betonowych (zapory). Read more „Dodatek gipsu lub anhydrytu”

WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE ROZPUSZCZALNYCH ZWIAZKÓW SIARKI WYSTEPUJACYCH W WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE ROZPUSZCZALNYCH ZWIĄZKÓW SIARKI WYSTĘPUJĄCYCH W WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ. W skałach ilastych najczęściej spotykanym siarczanem jest siarczan wapniowy, który występuje w stanie naturalnym w dwóch minerałach: anhydrycie (CaS04), gipsie (CaH04 2HzO). Mogą one znajdować się w surowcach w postaci rozproszonej lub konkrecji. Gips krystalizuje w układzie jednoskośnym, klasie słupa jednoskośnego. Kryształy jego są różnego kształtu, często zbliźniaczone, koloru białego lub białoszarego, o teksturze szklistej, błyszczącej. Read more „WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE ROZPUSZCZALNYCH ZWIAZKÓW SIARKI WYSTEPUJACYCH W WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ”

Na powietrzu stopniowo metnieje, tracac czesciowo wode hydratacyjna

Na powietrzu stopniowo mętnieje, tracąc częściowo wodę hydratacyjną . Odwodnienie epsomitu przebiega w sposób skomplikowany, co dotychczas nie zostało zupełnie wyjaśnione. Przy ogrzewaniu epsomitu tworzy się szereg hydratów pośrednich, bardziej ubogich w wodę i nietrwałych, przy czym towarzyszy temu procesowi około siedmiu efektów endotermicznych. W zakresie temperatur 130-; -150°C następuje przejście epsomitu w monohydrat, zaś w temperaturze 340-; -360°C zupełne odwodnienie monohydratu. W temperaturze 1000+1010°C występuje odwracalna przemiana polimorficzna bezwodnego siarczanu magnezowego . Read more „Na powietrzu stopniowo metnieje, tracac czesciowo wode hydratacyjna”