Udoskonaleniem kolowrotu jest wciagarka kozlowa

Udoskonaleniem kołowrotu jest wciągarka kozłowa, składająca się z podstawy , korby, przekładni trybowej, bębna linowego, hamulca ciernego i urządzenia zapadkowego. Hamulec cierny taśmowy uruchamiany dźwignią ręczną lub nożną umożliwia powolne opuszczanie. Wyciąg masztowy składa się z masztu zamocowanego do rusztowania lub wprost do ścian budynku, z obrotowego pomostu, wciągarki i silnika . Maszt jest zaopatrzony w dwa bloki kierunkowe i dla liny dźwigającej pomost. Lina jednym końcem jest zamocowana do pomostu, a drugim nawinięta na bęben wciągarki. Read more „Udoskonaleniem kolowrotu jest wciagarka kozlowa”

Podstawowym skladnikiem zapraw murarskich i tynkarskich jest piasek

Sita Podstawowym składnikiem zapraw murarskich i tynkarskich jest piasek. Zasadniczą cechą piasku jest jego skład pod względem wielkości ziaren, czyli tzw. uziarnienie albo frakcja, o czym już mowa była w rozdziale I. Według uziarnienia piasek dzieli się na bardzo drobny, drobny, średni i gruby. Aby otrzymać właściwe uziarnienie piasku, musimy go przesiać. Read more „Podstawowym skladnikiem zapraw murarskich i tynkarskich jest piasek”

Dodatek gipsu lub anhydrytu

Oprócz tego podczas mielenia dodaje się pewną ilość (do 4%) klinkieru lub wapna. Dodatek gipsu lub anhydrytu, użytych jako aktywatorów, wynosi od 12 do 18% zależnie od zawartości Al203 w żużlu I (dla cementu marki 250 i wyższej zawartość Al203 w żużlu powinna wynosić powyżej 14%). Cementy gipsowo-żużlowe wydzielają przy wiązaniu i twardnieniu nieznaczne ilości ciepła i dzięki temu mają niewielki skurcz. Ponadto wykazują dużą odporność na działanie czynników korodujących. Zakres zastosowania cementu gipsowo-żużlowego jest taki sam, jak cementów portlandzkich; specjalnie nadają się do budownictwa morskiego i budowy dużych obiektów betonowych (zapory). Read more „Dodatek gipsu lub anhydrytu”

W wykwitach wystepuja przewaznie jako hydraty osiemnastowodne Al2(S04h 18H20)

W wykwitach występują przeważnie jako hydraty osiemnastowodne Al2(S04h• 18H20. Jeżeli w surowcach występują one w postaci związków złożonych, np. ałunitów, to przy ogrzewaniu do wysokich temperatur (ok. 1000°C) ulegają rozkładowi, przy czym tworzą się trzy fazy: siarczany (przeważnie alkaliów), tlenek glinowy i trójtlenek siarki. Z siarczanów żelaza najczęściej spotyka się w surowcach ilastych minerał melanteryt – FeS04 . Read more „W wykwitach wystepuja przewaznie jako hydraty osiemnastowodne Al2(S04h 18H20)”

Jezeli jeden z wymienionych warunków nie wystepuje, to na materialach ceramicznych i elementach budowlanych nie moga powstac wykwity soli

Jeżeli jeden z wymienionych warunków nie występuje, to na materiałach ceramicznych i elementach budowlanych nie mogą powstać wykwity soli. Szczególnie duży wpływ na tworzenie się wykwitów, poza ilością i jakością zawartych w materiale siarczanów, ma kształt, wielkość i ilość porów występujących w strukturze wyrobów ceglarskich. Od tego zależna jest dyfuzja wody, pary wodnej i roztworów wodnych soli na powierzchnię wyrobów. Stwierdzono, że wyroby ceramiki budowlanej charakteryzujące się odpowiednio porowatą strukturą mogą wykazywać na narożach i krawędziach wykwity już przy zawartości soli 0,010f0 S03 (co zależy również od rodzaju kationów), przy czym graniczna zawartość rozpuszczalnych siarczanów jest zależna od nasycalności wyrobu, ilości obecnej w mim wilgoci, ilości wody parującej z powierzchni, zawartości wilgoci w otaczającej atmosferze oraz przekrojów porów w cegle. Tylko przy odpowiednio dużej szybkości parowania przech odzą roztwory wodne soli na powierzchnię materiałów ceramicznych, tworząc wykwity. Read more „Jezeli jeden z wymienionych warunków nie wystepuje, to na materialach ceramicznych i elementach budowlanych nie moga powstac wykwity soli”

Parowanie cieczy i krystalizacja soli przebiega tu wewnatrz materialu i na powierzchni nie wystepuja wykwity

Parowanie cieczy i krystalizacja soli przebiega tu wewnątrz materiału i na powierzchni nie występują wykwity. Również ze względu na duże rozmiary porów ograniczone są procesy mechanicznego niszczenia struktury przez krystalizujące sole. Podobnie w przypadku kapilarów krystalizacja soli może następować poniżej powierzchni materiału ceramicznego. Ścianki kapilar nie są zwilżalne- przez ciecz i powstaje menisk wypukły – ciecz dąży do zmniejszenia swojej objętości, przez co menisk cofa się w głąb materiału, nie osiągając powierzchni. Parowanie roztworu następuje poniżej powierzchni materiału i sole krystalizują wewnątrz kapilar. Read more „Parowanie cieczy i krystalizacja soli przebiega tu wewnatrz materialu i na powierzchni nie wystepuja wykwity”

Nowoczesna architektura : Taniec aniołów – XXI Century Theatre w dawnym kościele św. Anny / Silva & amp; Roth Architekci

Dzięki uprzejmości Silva & Roth Architects The XXI Century Theatre, który znajduje się w byłym Sant.
Kościół Anny w Pradze, Republika Czeska, to opracowana przez choreografię strategia przestrzenna, która rozpoczyna się od przekładania słów na czynności, a następnie manifestuje działania w przestrzeni.
Architekci Silva & Roth opracowali.
Anioły.
Taniec. Read more „Nowoczesna architektura : Taniec aniołów – XXI Century Theatre w dawnym kościele św. Anny / Silva & amp; Roth Architekci”

Nowoczesna architektura : ADEPT wygrywa konkurs w Oppdal w Norwegii

ADEPT W malowniczym rejonie narciarskim i turystycznym Oppdal w Norwegii rewitalizuje nowe dynamiczne centrum miasta.
Projekt ADEPT, we współpracy z architektami krajobrazu z różnych architektów i Lalaland, wygrał międzynarodowy konkurs dla Oppdal Sentrum.
Ich zwycięska propozycja Oppdal + przedstawia gęstą górską wioskę zawierającą nowe osiągnięcia.
rezydencje, domy wakacyjne, biura i sklepy.
Zaprojektowany w sposób przyjazny dla środowiska i dostępny w celu zwiększenia przepływu i liczby narciarzy, wędrowców i osób poszukujących aktywności w centrum Oppdal. Read more „Nowoczesna architektura : ADEPT wygrywa konkurs w Oppdal w Norwegii”