W betoniarkach wolnospadowych beben obraca sie dokola poziomej lub pochylej osi

W betoniarkach wolnospadowych bęben obraca się dokoła poziomej lub pochyłej osi, podnosząc materiał za pomocą przytwierdzonych do ściany bębna łap lub szufli odpowiedniego kształtu. Mieszanie odbywa się tu przez podnoszenie mieszanki i swobodne jej opadanie. Betoniarki przeciwbieżne mają bęben nieruchomy lub ruchomy, a mieszanie odbywa się głównie za pomocą łap poruszających się w bębnie. Łapy o różnych kształtach osadzone są na osiach mimośrodowych, przez co mają ruchy złożone, ułatwiające dokładne mieszanie. Materiał przesuwany jest poziomo (rzadziej pionowo) wewnątrz bębna. Read more „W betoniarkach wolnospadowych beben obraca sie dokola poziomej lub pochylej osi”

Walcowanie

Walcowanie. Produktem wyjściowym do walcowania blach na gorąco są wlewki, z których należy uprzednio zebrać wierzchnią warstwę o niejednorodnym składzie na głębokość ok. 5 mm. Stosowane są walcarki duo, trio, a zwłaszcza quarto, w których dwa walce o mniejszej średnicy są napędzane, a dwa skrajne zabezpieczają środkowe przed zginaniem. Przez walcowanie na gorąco uzyskuje się blachy o grubości 6 -; – 10 mm. Read more „Walcowanie”

Ma kolor bialy, ciezar czasteczkowy 630,42

Ma kolor biały, ciężar cząsteczkowy 630,42. Przy ogrzewaniu wykazuje dwa efekty termiczne: efekt endotermiczny w temperaturach 90-; -340°C, odpowiadający wydzielaniu się wody krystalizacyjnej, oraz efekt endotermiczny w temperaturach 740-; -800°C, odpowiadający rozkładowi siarczanu glinowego. Alumilnit – Al2S04(OH)4 . 7HiO krystalizuje w układzie rombowym. Zawiera w miejsce dwóch cząsteczek anionu S04 grupy OHl-. Read more „Ma kolor bialy, ciezar czasteczkowy 630,42”

Istnieje zatem stopniowy spadek temperatur powodujacy zmiane cisnienia pary wodnej w powietrzu, w wyniku czego zmienia sie w przegrodzie wilgotnosc wzgledna powietrza

Istnieje zatem stopniowy spadek temperatur powodujący zmianę ciśnienia pary wodnej w powietrzu, w wyniku czego zmienia się w przegrodzie wilgotność względna powietrza. Zależnie od wielkości tych czynników następuje przepływ wilgoci, która może skraplać się wewnątrz lub na powierzchni przegrody budowlanej. Istnieją metody matematyczne pozwalające obliczyć stopień zawilgocenia elementów budowlanych dla różnych stref klimatycznych i innych warunków. Maksymalne zawilgocenie murów następuje przeważnie w okresie zimowym i wiosenno-jesiennym. Natomiast w okresie letnim obmurza tracą częściowo lub całkowicie swoje zawilgocenie wskutek intensywnego parowania, o ile wskutek złej izolacji nie mają one kontaktu z wodami gruntowymi lub atmosferycznymi. Read more „Istnieje zatem stopniowy spadek temperatur powodujacy zmiane cisnienia pary wodnej w powietrzu, w wyniku czego zmienia sie w przegrodzie wilgotnosc wzgledna powietrza”

Nowoczesna architektura : „Architektura Jean Prouvé” w Galerie Patrick Seguin

Po raz pierwszy publicznie, Galerie Patrick Seguin zaprezentuje na żywo, każdego dnia, zestaw odsuwanego bungalowu Jean Prouvé o wymiarach 6 × 6 metrów, stworzonego dla ofiar wojen w Lotaryngii.
Rzeczywiście, zespół złożony z 3 osób zajmie się codziennym tworzeniem tego odniesienia do architektury zdejmowalnej na stoisku.
od 11 do 19.
odsłaniając każdego dnia absolutną nowoczesność tego projektu.
W nocy, drugi zespół będzie odpowiedzialny za zdejmowanie i kratowanie każdego z elementów tworzących dom (rama portalu i belka kalenicy, zewnętrzne pokrywy, panele elewacyjne, metalowa konstrukcja podłogi.) Dla nokturnu w czwartek 16 czerwca galeria zorganizuje instalację, demontaż i krach w ciągu jednego dnia. Read more „Nowoczesna architektura : „Architektura Jean Prouvé” w Galerie Patrick Seguin”

Budownictwo i architektura : Contaminar Studio, wideo autorstwa Vitora Gabriela

Rok 2004, rok rejestracji marki Contaminar Studio, to początek studia, które ma być złotym standardem w dziedzinie architektury współczesnej.
Chodziło o stworzenie zespołu roboczego, w którym pomysły mogłyby łączyć się we wspólne cele artystyczne.
Idea ta powstała podczas szkolenia akademickiego zespołu w ARCA | EUAC.
Escola Universitária das Artes de Coimbra.
Oparte częściowo na duchu Bauhausu i rozwijane przez własną strukturę wydziału, to studio czerpie z wielorakich dyscyplin jego założycieli (architektura i design) i utrzymuje relacje ze współpracownikami z innych dziedzin sztuki. Read more „Budownictwo i architektura : Contaminar Studio, wideo autorstwa Vitora Gabriela”

Nowoczesna architektura : Norweska Nagroda Budownictwa Stalowego 2011: Holmenkollen Ski Jump / JDS Architects

Iwan Baan Zostało ogłoszone na niedawnym seminarium,.
Materiały i opór.
w Oslo w Norwegii, że skocznia narciarska Holmenkollen, zaprojektowana przez JDS Architects, została laureatem Norweskiej Nagrody Budowy Stali 2011.
Prezentacja zwycięskiego projektu i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się pod norweskim St.
lagag (Steel Day), 3 listopada 2011 r. Read more „Nowoczesna architektura : Norweska Nagroda Budownictwa Stalowego 2011: Holmenkollen Ski Jump / JDS Architects”