Produkcja cementu z popiolu paleniskowego

Aktywatorem wywołującym własności hydrauliczne popiołu jest wapno hydratyzowane lub palone, Często stosuje się nie duży dodatek gipsu. Popiół używany do produkcji materiałów wiążących powinien zawierać możliwie dużo AhOa, a zawartość w nim węgla (strata przy wyżarzaniu) nie może przekraczać wOlo. Produkcja cementu z popiołu paleniskowego polega na jednoczesnym zmieleniu popiołu z wapnem w ilości 15 -:- 25% z dodatkiem około 5% gipsu. Marka otrzymanego w ten sposób materiału jest niewysoka. waha się w granicach 40 -:- 60, czyli normalna zaprawa tego cementu po 28 dniach twardnienia wykazuje wytrzymałość :na ściskanie 40 -:- 60 ~G/cm 2. Read more „Produkcja cementu z popiolu paleniskowego”

Cementy mieszane

Cementy mieszane. Produkcja cementów mieszanych polega na jednoczesnym zmieleniu dwu lub więcej materiałów wyjściowych, które razem dają tworzywo wiążące hydrauliczne, Jako główny składnik, cementów mieszanych używany jest przeważnie klinkier portlandzki, rzadziej żużel wielkopiecowy granulowany. Drugim składnikiem są różne dodatki hydrauliczne lub obojętne. Dodatki hydrauliczne są to materiały pochodzenia naturalnego lub przemysłowego, które w mieszaninie z cementem lub wapnem wykazują własności wiążąca hydrauliczne. Są to przeważnie różnego rodzaju pucolany i wypalone materiały ceramiczne. Read more „Cementy mieszane”

betoniarki o ruchu okresowym

W innych betoniarkach zaprawę miesza się porcjami i po wymieszaniu każdej porcji następuje przerwa w ruchu betoniarki na czas jej napełnienia – są to tzw. betoniarki o ruchu okresowym. Poza tym betoniarki różnią się między sobą wielkością bębna, sposobem jego opróżniania, rodzajem napędu i podwozia oraz innymi szczegółami konstrukcyjnymi, jak szala do podawania materiałów, automatyczne dozowanie. wody itp. Wydajność betoniarki zależy od wielkości bębna. Read more „betoniarki o ruchu okresowym”

Stopy AlMgSi

Stopy AlMgSi, które należy nagrzać do temperatury 520 -7- 540 oC, wygrzewać je w ciągu 1/3 -7- 1 godziny, następnie po gwałtownym oziębieniu poddać starzeniu w temperaturze pokojowej przez co najmniej 5 dni lub w temperaturze 140 -; – 160 C w ciągu 4 -; – 12 godzin. Układ aluminium – krzemian magnezu. Stopy AlZnMg, które należy nagrzać do temp. 350-; -500 Oc (zakres temperatur jest szerszy niż w innych stopach), wygrzewać je 1/2 -7- 2 godz. , a następnie po oziębieniu w wodzie, oleju a nawet powietrzu poddać starzeniu naturalnemu lub sztucznemu w temperaturze poniżej 150 C. Read more „Stopy AlMgSi”

Wyzarzanie zmiekczajace

Wyżarzanie zmiękczające i rekrystalizujące powoduje zmniejszenie się wytrzymałości stopów uzyskanej wskutek obróbki na zimno lub obróbki cieplnej. Jest to zjawisko bardzo niepożądane, np. przy spawaniu lub nitowaniu na gorąco, kiedy musimy liczyć się z lokalnym spadkiem wytrzymałości łączonego elementu konstrukcyjnego. Z tego samego powodu nie można stosować stopów twardych lub przesyconych do konstrukcji pracujących w podwyższonej temperaturze, np. do zbiorników gorących materiałów chemicznych. Read more „Wyzarzanie zmiekczajace”

Tloczenie

Tłoczenie. Tłoczenie jest najczęściej stosowaną metodą otrzymywania kształtowników, zwłaszcza cienkościennych, otwartych lub zamkniętych. Tłoczenie. Do recypienta wykonanego ze stali, a chronionego tulejką wewnętrzną, wprowadza się wlewek o temperaturze 360 -+- 460 oC, zależnie od rodzaju stopu i grubości wlewka. Recypient, którego temperaturę utrzymuje się na wysokości 400 -+- 500 oC, zamknięty jest z Jednej strony matrycą, z otworem wyciętym w kształcie wymaganego profilu. Read more „Tloczenie”

Prasa tloczna firmy angielskiej Doewy o nacisku 5000 T

Wskutek dużego nacisku, wynoszącego zazwyczaj kilkaset do kilku tysięcy ton (a dochodzącego nawet do kilkudziesięciu tysięcy ton), kształtowniki wyciskane uzyskują większą wytrzymałość i twardość od wlewka (przy stosunkowo korzystnym wydłużeniu względnym). Szybkość tłoczenia w zależności od twardości stopu i wielkości kształtownika wynosi 0,5 -+- 60,0 m/min. Prasa tłoczna firmy angielskiej Doewy o nacisku 5000 T. Kształtowniki tłoczone wymagają zazwyczaj jeszcze obróbki wykończeniowej, przede wszystkim prostowania, przy czym kształtowniki niesymetryczne wymagają większego nakładu pracy niż symetryczne. Normy kształtowników obejmują niedużą liczbę prętów o przekroju okrągłym, prostokątnym, sześciobocznym, kątowniki, ceowniki, teowniki i dwuteowniki. Read more „Prasa tloczna firmy angielskiej Doewy o nacisku 5000 T”

Carmermam ustalil, ze powyzsze procesy zachodza w okresie budowy obiektów, szczególnie przy znacznej wilgotnosci uzywanych materialów

Carmermam ustalił, że powyższe procesy zachodzą w okresie budowy obiektów, szczególnie przy znacznej wilgotności używanych materiałów. Po pewnym czasie procesy tworzenia się siarczanów są zahamowanie, gdyż gips w cemencie przechodzi w siarczano-glinian wapniowy (CaO . A1203 . 2S03 . 2HzO) me reagujący już z wodorotlenkami alkaliów i powstają wtedy warunki sprzyjające przemianom według reakcji i oczywiście o ile w cegłach nie jest zawarta znaczna ilość gipsu. Read more „Carmermam ustalil, ze powyzsze procesy zachodza w okresie budowy obiektów, szczególnie przy znacznej wilgotnosci uzywanych materialów”

W odróznieniu od pozostalych soli siarczanowych nie spotyka sie go w przyrodzie w stanie wolnym oraz nie tworzy on hydratów

W odróżnieniu od pozostałych soli siarczanowych nie spotyka się go w przyrodzie w stanie wolnym oraz nie tworzy on hydratów. Występuje w surowcach ceglarskich jako składnik soli podwójnych ,i ałunitów. Siarczan potasowy krystalizuje w układzie rombowym. W temperaturze 588°C przechodzi w odmianę polimorficzną przynależną do układu heksagonalnego. Ciężar cząsteczkowy K2S04 wynosi 174,26, ciężar właściwy – 2,66. Read more „W odróznieniu od pozostalych soli siarczanowych nie spotyka sie go w przyrodzie w stanie wolnym oraz nie tworzy on hydratów”