Zastosowanie krazka ruchomego

Zastosowanie krążka ruchomego pozwala zrównoważyć siłę oporu siłą o połowę mniejszą. Drugą połowę siły oporu równoważy odcinek linki pomiędzy stałym punktem zaczepienia a blokiem ruchomym. Należy przy tym wiedzieć, że przy wciąganiu ciężaru Q siła P działa na drodze 2 razy dłuższej niż ciężar wciągany. Układ krążków, tzw. wielokrążek. Read more „Zastosowanie krazka ruchomego”

Ciecie wzdluzne tasm i blach

Cięcie wzdłużne taśm i blach. Kształtowniki uzyskać można przez wzdłużne gięcie taśm i blach, które z reguły odbywa się na zimno. W procesie tym uzyskuje się równocześnie zwiększenie wytrzymałości kształtowników w stosunku do wytrzymałości materiału wyjściowego. Do częściej stosowanych metod należy: 1. Przeciąganie na ciągarce blachy przez odpowiednie profilowane matryce, w których stopniowo przybiera ona pożądany kształt. Read more „Ciecie wzdluzne tasm i blach”

moznosc tloczenia ksztaltowników o przekrojach z odsadzkami

Profile o przekroju wydłużonym można wykonać zgięte a później je wyprostować . Równoległe ścianki kształtownika nie mogą być blisko osadzone, gdyż wtedy łatwo pęka języczek matrycy oddzielający obie ścianki. Sposób wykonania pasa blachownicy, tłoczone} wraz ze ściankami dla ujęcia środnika. Najmniejsze grubości ścianek, zależnie od wielkości kształtownika, trudności tłoczenia i rodzaju stopu. Jako nowości w dziedzinie tłoczenia wymienić należy: 1) tłocznie o cylindrach i matrycach prostokątnych (zamiast okrągłych) służące do wykonywania kształtowników o przekroju wydłużonym bez ich zginania. Read more „moznosc tloczenia ksztaltowników o przekrojach z odsadzkami”

Ciagnienie na walcarce

Ciągnienie na walcarce (giętarce) rolkowej. Proces ten zbliżony jest do walcowania, z tym, że taśma przechodzi przez szereg par walców (rolek), z których każda następna ma wykrój coraz bardziej zbliżony do pożądanego kształtu . Cienkie profile można kształtować przebiegiem przez jedną parę rolek . Na walcarce rolkowej oprócz profilów uzyskać można przekroje zamknięte łączone na zakładkę oraz kształtowniki o zmiennym przekroju. Zaletą ciągnienia na walcarkach rolkowych jest duża wydajność, możność obsługi przez mało kwalifikowany personel, gładkość. Read more „Ciagnienie na walcarce”

Na powietrzu stopniowo metnieje, tracac czesciowo wode hydratacyjna

Na powietrzu stopniowo mętnieje, tracąc częściowo wodę hydratacyjną . Odwodnienie epsomitu przebiega w sposób skomplikowany, co dotychczas nie zostało zupełnie wyjaśnione. Przy ogrzewaniu epsomitu tworzy się szereg hydratów pośrednich, bardziej ubogich w wodę i nietrwałych, przy czym towarzyszy temu procesowi około siedmiu efektów endotermicznych. W zakresie temperatur 130-; -150°C następuje przejście epsomitu w monohydrat, zaś w temperaturze 340-; -360°C zupełne odwodnienie monohydratu. W temperaturze 1000+1010°C występuje odwracalna przemiana polimorficzna bezwodnego siarczanu magnezowego . Read more „Na powietrzu stopniowo metnieje, tracac czesciowo wode hydratacyjna”

Wszystkim tym procesom towarzysza efekty endotermiczne

Wszystkim tym procesom towarzyszą efekty endotermiczne. Tenardyt jest bezwodnym siarczanem sodowym, krystalizującym w układzie rombowym, klasie bipiramidy rombowej. W surowcach ilastych występuje jednak rzadko, gdyż ulega w środowisku wilgotnym hydratacji. Siarczan sodowy może tworzyć w wyższych temperaturach w czerepie ceramicznym szereg niskotopliwych krzemianów. Część jednak pozostaje w gotowym wyrobie nierozłożona. Read more „Wszystkim tym procesom towarzysza efekty endotermiczne”

Architektura i nowoczesne budownictwo – XIII Międzynarodowy Konkurs Projektów Architektonicznych dla studentów 2011

W dawnych czasach żyliśmy z dziką przyrodą, walcząc z jej surowością i szorstkością i czerpiąc korzyści z jej płodności.
Dzika natura była bezpośrednio związana z naszym życiem.
W naszym obecnym wieku żyjemy w miastach.
Miasto to duże, stworzone przez człowieka środowisko, w którym nie myślimy już zbyt wiele o sile natury, z wyjątkiem sytuacji, gdy jesteśmy zaszokowani sporadycznymi klęskami żywiołowymi, takimi jak burze, powodzie, susze i trzęsienia ziemi.
Jednak wciąż instynktownie wspominamy życie naszych przodków i mamy złożone uczucia lęku i tęsknoty za życiem na pustyni. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – XIII Międzynarodowy Konkurs Projektów Architektonicznych dla studentów 2011”

Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursowa Miami Metromover Station / Office-247

Ideą projektu pierwszej nagrody stacji Metromover Office-247 jest złożony krajobraz, który dzięki swojej formie generuje szereg połączeń na różnych poziomach, zmieniając miejską kondycję śródmieścia Miami.
Ich propozycja miała na celu przesunięcie pozycji stacji i umieszczenie jej w poprzek, między dwoma nowymi muzeami w Dawntown Miami.
Propozycja ma na celu stworzenie trzeciego miejskiego parametru, który zamykając plac w kierunku autostrady, otwiera przestrzeń południowo-dwusetnego parku.
Wykonując taką akcję miejską, stacja staje się nową przestrzenią wewnątrz miasta, w której można wyrazić nowy rodzaj stanu cywilnego.
Więcej zdjęć i architektów. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursowa Miami Metromover Station / Office-247”