Cement murarski

Cement murarski. Cement murarski 150 jest to spoiwo wiążące hydrauliczne otrzymywane przez zmielenie klinkieru portlandzkiego z dodatkami hydraulicznymi lub obojętnymi. Podczas mielenia dodaje się 3 –:- 5% gipsu surowego dwuwodnego (CaS04 2H20) w celu regulowania czasu wiązania ce-mentu. Stosunek ilościowy dodatków hydraulicznych lub obojętnych nie jest ściśle ustalony. Dobiera się go każdorazowo do każdego rodzaju dodawalnego materiału tak, aby otrzymany cement był marki 150, tzn. Read more „Cement murarski”

NORMALIZACJA W PRZEMYSLE CEMENTOWYM

Polskie normy dotyczące cementów. Z końcem zeszłego stulecia, kiedy produkcja cementu wzrosła ,tak znacznie, że stał się on powszechnie stosowanym materiałem budowlanym w wielu krajach wprowadzono obowiązujące normy określające warunki, którym powinien odpowiadać cement portlandzki. W normach tych podano cechy cementu oraz ujednolicone i znormalizowane metody badań tych cech. Budownictwo otrzymywało więc cement o jakości z góry określonej, co pozwalało na oszczędne gospodarowanie cementem i projektowanie betonów o odpowiedniej wytrzymałości. Wymagania zawarte w pierwszych normach były dostosowane do jakości wówczas produkowanego cementu, w miarę jednak rozwoju przemysłu cementowego i polepszenia ,się jakości cementu wymagania stawały się coraz większe. Read more „NORMALIZACJA W PRZEMYSLE CEMENTOWYM”

Srodki transportu pionowego

Środki transportu pionowego Transport pionowy polega na pionowym podnoszeniu ciężarów lub podnoszeniu z jednoczesnym przesunięciem lub obrotem. Do podnośników służących tylko do pionowego podnoszenia ciężaru na pewną wysokość zaliczamy bloki, kołowroty, wielokrążki, wciągarki kozłowe, dźwigniki śrubowe i trybowe- oraz wyciągi masztowe i szybowe. Do podnośników, które jednocześnie przesuwają ciężar, należą żurawie i przenośniki taśmowe.
Bloki, wielokrążki, kołowroty i wciągarki. Znany jest powszechnie sposób podawania zaprawy przy wykonywaniu tynków zewnętrznych za pomocą krążka (bloku) i przerzuconej przez niego liny. Krążek ten przy wciąganiu ciężaru nie przesuwa się ani w górę, ani w dół. Read more „Srodki transportu pionowego”

Zastosowanie krazka ruchomego

Zastosowanie krążka ruchomego pozwala zrównoważyć siłę oporu siłą o połowę mniejszą. Drugą połowę siły oporu równoważy odcinek linki pomiędzy stałym punktem zaczepienia a blokiem ruchomym. Należy przy tym wiedzieć, że przy wciąganiu ciężaru Q siła P działa na drodze 2 razy dłuższej niż ciężar wciągany. Układ krążków, tzw. wielokrążek. Read more „Zastosowanie krazka ruchomego”

betoniarki o ruchu okresowym

W innych betoniarkach zaprawę miesza się porcjami i po wymieszaniu każdej porcji następuje przerwa w ruchu betoniarki na czas jej napełnienia – są to tzw. betoniarki o ruchu okresowym. Poza tym betoniarki różnią się między sobą wielkością bębna, sposobem jego opróżniania, rodzajem napędu i podwozia oraz innymi szczegółami konstrukcyjnymi, jak szala do podawania materiałów, automatyczne dozowanie. wody itp. Wydajność betoniarki zależy od wielkości bębna. Read more „betoniarki o ruchu okresowym”

Wyzarzanie

Starzenia, jak to dla stopu AlMgSi p. Przy starzeniu sztucznym należy dla uzyskania optymalnych wartości R, i Q02 przestrzegać ściśle czasu starzenia, gdyż po przekroczeniu charakterystycznego dla danej temperatury czasu starzenia następuje obniżenie wytrzymałości stopu. b. Wyżarzanie l) Wyżarzanie może być przeprowadzone jako: a) zmiękczające, polegające na wygrzewaniu stopu przez kilka godzin w temperaturze poniżej linii rozpuszczalności granicznej (temperatury te wynoszą zazwyczaj 300 -+- 400 oC), a następnie poddaniu go powolnemu chłodzeniu; b) rekrystalizujące, stosowane do stopów poddanych uprzednio obróbce na zimno, ma na celu usunięcie (częściowe lub zupełne) skutków zgniotu; przeprowadza się je w temperaturze 250 -+- 300 oC. c) odprężające, stosowane raczej w odlewach, dla zmniejszenia naprężeń termicznych; przeprowadza się je w temperaturze 180 -+- 240 oC. Read more „Wyzarzanie”

Z tego wzgledu straty spowodowane przez rozpuszczalne siarczany w budownictwie sa bardzo trudne do oszacowania

Z tego względu straty spowodowane przez rozpuszczalne siarczany w budownictwie są bardzo trudne do oszacowania. Składa się na nie przeważnie konieczność licznych remontów bieżących i kapitalnych oraz skrócony czas przewidzianej eksploatacji obiektów budowlanych. Tylko w wyjątkowych przypadkach obiekty nie nadają się do eksploatacji w krótkim czasie po wybudowaniu. Niewątpliwie jednak ogólny bilans strat spowodowanych przez rozpuszczalne siarczany jest na pewno bardzo duży. Świadczy o tym wielkie zainteresowanie naukowców i fachowców w licznych ośrodkach zagranicznych i krajowych. Read more „Z tego wzgledu straty spowodowane przez rozpuszczalne siarczany w budownictwie sa bardzo trudne do oszacowania”

Nowoczesna architektura : Zwycięzcy konkursu Dawntown Miami

Dzięki uprzejmości AbingoWu Studio DawnTown Miami jest corocznym konkursem dotyczącym pomysłów architektonicznych, który ma dostarczyć kreatywne i inspirujące nowe rozwiązania Downtown Miami.
Tegoroczni zwycięzcy zaprezentowali szereg rozwiązań dla nowej przestrzeni eventowej na historycznej stronie.
Konkurs wymagał pływającej sceny, która miała stać się nową strukturą komplementarną dla istniejącego stadionu Miami Marine.
W tym roku zwycięskie projekty można zobaczyć po przerwie.
PIERWSZE MIEJSCE Dzięki uprzejmości AbingoWu Studio Nazwa zespołu: AbingoWu Studio Członkowie zespołu: Jiong WU + Gengxin OU DRUGIE MIEJSCE Dzięki uprzejmości Pink Cloud.DK.Design Group Nazwa zespołu: Pink Cloud.DK.Design Group Członkowie zespołu: Eric Tan + Leon Lai TRZECIE MIEJSCE Dzięki uprzejmości NBWW Nazwa drużyny: NBWW Team Member: Igor Reyes CZWARTE MIEJSCE Dzięki uprzejmości Biura Architektonicznego SCOLIOSIS Nazwa zespołu: Biuro Architektoniczne SCOLIOSIS Członkowie zespołu: Wojciech Motylski + Marcin Husarz + Jan Jerzmanski PIĘĆ MIEJSCE Dzięki uprzejmości Roco.Co. Read more „Nowoczesna architektura : Zwycięzcy konkursu Dawntown Miami”

Architektura 21szego wieku : ARCHIPIX: 8-Bit Architekci

ARCHIPIX (Less is pixel) autorstwa Federico Babina.
Obraz.
Federico Babina Architekt Komplikowanie jest łatwe, uproszczenie jest trudne.
Aby uprościć musisz usunąć i usunąć musisz wiedzieć, co zabrać.
Ideą tego projektu, nazwanego przez architekta Federico Babina ARCHIPIX (Less is Pixel), jest przedstawienie złożoności form i osobowości poprzez prostotę piksela. Read more „Architektura 21szego wieku : ARCHIPIX: 8-Bit Architekci”