Praktyczne zastosowanie konstrukcji

width=300Istnieje wiele dziedzin, w których konstrukcje stalowe są pożądanym i niezbędnym elementem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie. Wiadomym jest, że wszystkie hale produkcyjne i magazyny oparte są na zastosowanych w nich stelażach metalowy. Jednakże, o czym wiele osób zapomina, konstrukcje są obecne w naszym codziennym życiu. Przykładem jest fakt tworzenia wszelkiego rodzaju wiat, takich jak na przykład wiata przystanku, w oparciu o wcześniej odpowiednio docięty i wyprofilowany materiał. Również balustrady balkonowe, służące do zabezpieczenia przebywających na nim osób, zaliczane są do kategorii konstrukcji stalowej. Read more „Praktyczne zastosowanie konstrukcji”

Podstawa wszystkich budynków to odpowiednio wykonana konstrukcja

width=300Wzrasta znaczenie i procentowy udział znaczenia usług dla gospodarki całego naszego kraju. Zagraniczni inwestorzy chętniej decydują się na otwieranie placówek swoich firm w Polsce. Jednakże, aby zapewnić ludziom miejsca pracy, potrzebują często własnej hali produkcyjnej lub magazynu. Stąd konstrukcje stalowe, niezbędne do powstania tego typu hal, cieszą się wysokim zainteresowaniem. Przedsiębiorstwa oferujące wykonanie takich stelaży, zajmują się precyzyjną obróbką metalu, w której skład wchodzi również spawanie. Read more „Podstawa wszystkich budynków to odpowiednio wykonana konstrukcja”

INNE CEMENTY

INNE CEMENTY 1 Cement pucolanowy. Cement pucolanowy otrzymuje się przez jednoczesne zmielenie klinkieru cementu portlandzkiego z dodatkiem 20 –; – 40% pucolany. Pucolany są to materiały zawierające aktywną krzemionkę, która może reagować z wapnem, tworząc krzemiany wapniowe. Nazwą pucolan objęty jest szereg bardzo różniących się między sobą materiałów pochodzenia naturalnego lub przemysłowego. Do puculan naturalnych należą przede wszystkim skały wulkaniczne i osadowe. Read more „INNE CEMENTY”

Mieszarki do zapraw

Mieszarki do zapraw Jakość zaprawy zależy w znacznym stopniu od dokładnego i starannego przemieszania jej składników. Dlatego też w dzisiejszym budownictwie zaprawę bardzo rzadko miesza się ręcznie, na wszystkich prawie, budowach stosuje się mieszanie mechaniczne. Do mechanicznego mieszania zapraw służą maszyny zwane mieszarkami (tylko do zapraw) i betoniarkami (do betonów i zapraw). Betoniarki składają się w zasadzie z bębna oraz mieszadła. Zależnie od tego, czy beton jest wymieszany przez ruch bębna czy też przez ruch specjalnych mieszadeł, rozróżniamy: 1) betoniarki wolnospadowe, w których materiał spada swobodnie, odpowiednie tylko do mieszania betonów i zapraw wilgotnych; 2) betoniarki przeciwbieżne do mieszania betonów zapraw suchych i wilgotnych. Read more „Mieszarki do zapraw”

walcowanie, kucie, tloczenie

Przy tej temperaturze następuje jednak, jak wyżej zaznaczono, spadek wytrzymałości. Jeśli chcemy tego uniknąć, wystarczy niekiedy krótkotrwałe ogrzanie Ido temperatur w granicach 100 -7- 200 oC. Wyniki 1O-minutowego nagrzania: stopy AIMgSi nie obniżają swej wytrzymałości przy nagrzaniu do temperatury 200 oC, a stopy AICuMg obniżają ją tylko nieznacznie przy temperaturze do 100 Oc (wartości R, mierzone były po ostygnięciu próbki). Ważniejszymi działami przeróbki plastycznej są: walcowanie, kucie, tłoczenie, gięcie wzdłużne, przeciąganie, wytłaczanie i wyciskanie. Zużycie poszczególnych wyrobów wg rodzaju przeróbki planuje się w Polsce w r. Read more „walcowanie, kucie, tloczenie”

Wyzarzanie

Starzenia, jak to dla stopu AlMgSi p. Przy starzeniu sztucznym należy dla uzyskania optymalnych wartości R, i Q02 przestrzegać ściśle czasu starzenia, gdyż po przekroczeniu charakterystycznego dla danej temperatury czasu starzenia następuje obniżenie wytrzymałości stopu. b. Wyżarzanie l) Wyżarzanie może być przeprowadzone jako: a) zmiękczające, polegające na wygrzewaniu stopu przez kilka godzin w temperaturze poniżej linii rozpuszczalności granicznej (temperatury te wynoszą zazwyczaj 300 -+- 400 oC), a następnie poddaniu go powolnemu chłodzeniu; b) rekrystalizujące, stosowane do stopów poddanych uprzednio obróbce na zimno, ma na celu usunięcie (częściowe lub zupełne) skutków zgniotu; przeprowadza się je w temperaturze 250 -+- 300 oC. c) odprężające, stosowane raczej w odlewach, dla zmniejszenia naprężeń termicznych; przeprowadza się je w temperaturze 180 -+- 240 oC. Read more „Wyzarzanie”

Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych

Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych i tam wszędzie, gdzie trzeba przyspieszyć czas twardnienia. Jego zakres zastosowania będzie ulegał stopniowo rozszerzeniu zwłaszcza do wyrobu elementów budowlanych z pominięciem procesów naparzania i autoklawizacji. Cement portlandzki szybkowiążący odznacza się szybkim czasem wiązania na skutek zawartości w nim specjalnych domieszek. W Polsce nie jest produkowany. Efekt szybkiego wiązania można uzyskać z cementem zwykłym przez dolanie do wody kilka procent Na2C03, Iub Na(OH) Cement portlandzki wodoszczelny (Siccofix), jest to cement portlandzki zawierający domieszkę substancji bitumicznej, dodawanej podczas mielenia klinkieru. Read more „Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych”

Wzrasta ona ze wzrostem temperatury

Wzrasta ona ze wzrostem temperatury. Siarczan magnezowy tworząc hydraty przy krystalizacji zwiększa znacznie objętość. Wzrost objętości poszczególnych hydratów siarczanu magnezowego w stosunku do soli bezwodnej . Z zestawienia wynika, że epsomit ma w stosunku do bezwodnego siarczanu magnezowego objętość ok. 2,5 raza większą. Read more „Wzrasta ona ze wzrostem temperatury”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Karoo Wilderness Center / Field Architecture

Centrum Dzikiej Przyrody Karoo stanowi znaczącą zmianę perspektywy i praktyki, sponsorując i prowokując naukę, dialog i działania niezbędne do ponownego zdefiniowania konsekwencji zamieszkiwania ludzi na ziemi.
Centrum ma na celu przywrócenie związku między światem zbudowanym a światem naturalnym, który jest korzystny dla obu stron.
Tworząc wzorcowy model zrównoważonego rozwoju, Centrum wytwarza własną energię, zbiera własną wodę, przetwarza własne odpady i zapewnia komfort cieplny bez użycia wody lub energii miejskiej.
Ucząc się od kontinuum życia w Karoo, architektura Centrum zapewnia trwały związek z krajobrazem i sprzyja zrozumieniu współzależności zdrowia ekosystemów i ludzkiego dobrostanu.
Architekt: Field Architecture Lokalizacja: Karoo, Republika Południowej Afryki Zespół projektowy: Stan Field, Jess Field (dyrektorzy projektów), Andy Lin, Erik Bloom, Chris Graesser Inżynierowie konstrukcyjni: Arup Conservation Management: Wilderness Foundation South Africa Analiza oddziaływania na środowisko: Integrated Environmental Management Project Powierzchnia: 21.800 sqf Krajobraz Karoo jest żywiołowy, bez niczego. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Karoo Wilderness Center / Field Architecture”