Praktyczne zastosowanie konstrukcji

width=300Istnieje wiele dziedzin, w których konstrukcje stalowe są pożądanym i niezbędnym elementem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie. Wiadomym jest, że wszystkie hale produkcyjne i magazyny oparte są na zastosowanych w nich stelażach metalowy. Jednakże, o czym wiele osób zapomina, konstrukcje są obecne w naszym codziennym życiu. Przykładem jest fakt tworzenia wszelkiego rodzaju wiat, takich jak na przykład wiata przystanku, w oparciu o wcześniej odpowiednio docięty i wyprofilowany materiał. Również balustrady balkonowe, służące do zabezpieczenia przebywających na nim osób, zaliczane są do kategorii konstrukcji stalowej. Read more „Praktyczne zastosowanie konstrukcji”

Podstawa wszystkich budynków to odpowiednio wykonana konstrukcja

width=300Wzrasta znaczenie i procentowy udział znaczenia usług dla gospodarki całego naszego kraju. Zagraniczni inwestorzy chętniej decydują się na otwieranie placówek swoich firm w Polsce. Jednakże, aby zapewnić ludziom miejsca pracy, potrzebują często własnej hali produkcyjnej lub magazynu. Stąd konstrukcje stalowe, niezbędne do powstania tego typu hal, cieszą się wysokim zainteresowaniem. Przedsiębiorstwa oferujące wykonanie takich stelaży, zajmują się precyzyjną obróbką metalu, w której skład wchodzi również spawanie. Read more „Podstawa wszystkich budynków to odpowiednio wykonana konstrukcja”

INNE CEMENTY

INNE CEMENTY 1 Cement pucolanowy. Cement pucolanowy otrzymuje się przez jednoczesne zmielenie klinkieru cementu portlandzkiego z dodatkiem 20 –; – 40% pucolany. Pucolany są to materiały zawierające aktywną krzemionkę, która może reagować z wapnem, tworząc krzemiany wapniowe. Nazwą pucolan objęty jest szereg bardzo różniących się między sobą materiałów pochodzenia naturalnego lub przemysłowego. Do puculan naturalnych należą przede wszystkim skały wulkaniczne i osadowe. Read more „INNE CEMENTY”

Srodki transportu pionowego

Środki transportu pionowego Transport pionowy polega na pionowym podnoszeniu ciężarów lub podnoszeniu z jednoczesnym przesunięciem lub obrotem. Do podnośników służących tylko do pionowego podnoszenia ciężaru na pewną wysokość zaliczamy bloki, kołowroty, wielokrążki, wciągarki kozłowe, dźwigniki śrubowe i trybowe- oraz wyciągi masztowe i szybowe. Do podnośników, które jednocześnie przesuwają ciężar, należą żurawie i przenośniki taśmowe.
Bloki, wielokrążki, kołowroty i wciągarki. Znany jest powszechnie sposób podawania zaprawy przy wykonywaniu tynków zewnętrznych za pomocą krążka (bloku) i przerzuconej przez niego liny. Krążek ten przy wciąganiu ciężaru nie przesuwa się ani w górę, ani w dół. Read more „Srodki transportu pionowego”

przenosnik tasmowy

Przez ustawienie jednak podstawy przenośnika na pomoście można wykorzystać przenośnik taśmowy do podawania materiałów na wysokości większe, aż do 2 piętra. Wykonanie takiego pomostu jest jednak dość kosztowne, a wciąganie i ściąganie przenośnika z pomostu pochłania wiele czasu. Toteż racjonalizator ze Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego- Bydgoszcz Henryk Pawłowski przez odpowiednią zmianę konstrukcji podstawy przenośnika umożliwił podnoszenie go na wysokość większą od normalnej bez potrzeby budowania pomostu. W wypadku większych odległości poziomych można łączyć ze sobą kilka przenośników, wówczas materiał jest podawany kolejno z jednego przenośnika na drugi aż do miejsca złożenia materiału. Maszyny i urządzenia do przygotowania zapraw 6. Read more „przenosnik tasmowy”

Mieszarki do zapraw

Mieszarki do zapraw Jakość zaprawy zależy w znacznym stopniu od dokładnego i starannego przemieszania jej składników. Dlatego też w dzisiejszym budownictwie zaprawę bardzo rzadko miesza się ręcznie, na wszystkich prawie, budowach stosuje się mieszanie mechaniczne. Do mechanicznego mieszania zapraw służą maszyny zwane mieszarkami (tylko do zapraw) i betoniarkami (do betonów i zapraw). Betoniarki składają się w zasadzie z bębna oraz mieszadła. Zależnie od tego, czy beton jest wymieszany przez ruch bębna czy też przez ruch specjalnych mieszadeł, rozróżniamy: 1) betoniarki wolnospadowe, w których materiał spada swobodnie, odpowiednie tylko do mieszania betonów i zapraw wilgotnych; 2) betoniarki przeciwbieżne do mieszania betonów zapraw suchych i wilgotnych. Read more „Mieszarki do zapraw”

moznosc tloczenia ksztaltowników o przekrojach z odsadzkami

Profile o przekroju wydłużonym można wykonać zgięte a później je wyprostować . Równoległe ścianki kształtownika nie mogą być blisko osadzone, gdyż wtedy łatwo pęka języczek matrycy oddzielający obie ścianki. Sposób wykonania pasa blachownicy, tłoczone} wraz ze ściankami dla ujęcia środnika. Najmniejsze grubości ścianek, zależnie od wielkości kształtownika, trudności tłoczenia i rodzaju stopu. Jako nowości w dziedzinie tłoczenia wymienić należy: 1) tłocznie o cylindrach i matrycach prostokątnych (zamiast okrągłych) służące do wykonywania kształtowników o przekroju wydłużonym bez ich zginania. Read more „moznosc tloczenia ksztaltowników o przekrojach z odsadzkami”

Cement portlandzki plastyfikowany

Cement portlandzki plastyfikowany otrzymuje się przez łączne zmielenie klinkieru cementowego z plastyfikatorem, np. w postaci dodatku ługu posulfitowego (w ilości od 1 do 0,25% suchej substancji w stosunku do ciężaru cementu). Użycie cementu plastyfikowanego ułatwia i przyspiesza układanie i zagęszczanie masy betonowej, pozwala na zmniejszenie ilości cementu w betonie, przy zachowaniu wskaźnika ~, bądź też umożliwia obniżenie wskaźnika ~,a tym samym podwyższenie wytrzymałości betonu i jego odporności na działanie mrozu. Cement portlandzki hydrofobowy otrzymuje się przez dodanie przy mieleniu do klinkieru cementowego substancji powierzchniowo czynnych o własnościach hydrofobowych. Są to substancje o charakterze mydeł, bądź też produkty pochodzenia ponaftowego. Read more „Cement portlandzki plastyfikowany”

Wszystkim tym procesom towarzysza efekty endotermiczne

Wszystkim tym procesom towarzyszą efekty endotermiczne. Tenardyt jest bezwodnym siarczanem sodowym, krystalizującym w układzie rombowym, klasie bipiramidy rombowej. W surowcach ilastych występuje jednak rzadko, gdyż ulega w środowisku wilgotnym hydratacji. Siarczan sodowy może tworzyć w wyższych temperaturach w czerepie ceramicznym szereg niskotopliwych krzemianów. Część jednak pozostaje w gotowym wyrobie nierozłożona. Read more „Wszystkim tym procesom towarzysza efekty endotermiczne”