Tloczenie

Tłoczenie. Tłoczenie jest najczęściej stosowaną metodą otrzymywania kształtowników, zwłaszcza cienkościennych, otwartych lub zamkniętych. Tłoczenie. Do recypienta wykonanego ze stali, a chronionego tulejką wewnętrzną, wprowadza się wlewek o temperaturze 360 -+- 460 oC, zależnie od rodzaju stopu i grubości wlewka. Recypient, którego temperaturę utrzymuje się na wysokości 400 -+- 500 oC, zamknięty jest z Jednej strony matrycą, z otworem wyciętym w kształcie wymaganego profilu. Po wprowadzeniu Tulejko w ruch tłoka, wyciska on materiał wlewka przez matrycę. Dla przekrojów zamkniętych należy wprowadzić dodatkowo rdzeń (przebijak) umocowany do recypienta lub do tłoka. [hasła pokrewne: wiązanie cementu, schody drewniane zabiegowe, nadproża strunobetonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: nadproża strunobetonowe schody drewniane zabiegowe wiązanie cementu