W wykwitach wystepuja przewaznie jako hydraty osiemnastowodne Al2(S04h 18H20)

W wykwitach występują przeważnie jako hydraty osiemnastowodne Al2(S04h• 18H20. Jeżeli w surowcach występują one w postaci związków złożonych, np. ałunitów, to przy ogrzewaniu do wysokich temperatur (ok. 1000°C) ulegają rozkładowi, przy czym tworzą się trzy fazy: siarczany (przeważnie alkaliów), tlenek glinowy i trójtlenek siarki. Z siarczanów żelaza najczęściej spotyka się w surowcach ilastych minerał melanteryt – FeS04 . 7H20, który powstaje w przyrodzie drogą krystalizacji z przesyconych wód siarczanowych przy niedoborze tlenu. Krystalizuje on w układzie jednoskośnym. Kolor ma bladozielony, współczynniki załamania światła Ng = 1,486, n; = 1,478, Np = 1,471, 2V = 68°, optycznie jest dodatni. Ciężar cząsteczkowy wynosi 278,01, ciężar właściwy 1,8-:-1,9. Melanteryt, podobnie jak siarczany glinowe, ulega rozkładowi w stosunkowo niskich temperaturach (650-:-750°C), z wydzieleniem Fe203 i S03 nie wykazuje on specjalnie szkodliwego wpływu n a własności gotowych wyrobów ceglarskich. Przy wypalaniu ich w atmosferze redukcyjnej melanteryt może powodować wytopy i odpryski w czerepie oraz w wyższych temperaturach jego pęcznienie. W niniejszym rozdziale omówiono własności fizyczno-chemiczne tylko najważniejszych siarczanów, jakie występują w surowcach ilastych ceramiki budowlanej. W rzeczywistości surowce te mogą zawierać znacznie więcej minerałów siarczanowych, nieraz o bardzo złożonym składzie chemicznym. Pominięto ich omówienie, bo występują one rzadko i nie mają specjalnego Wpływu na procesy korozji wyrobów ceramiki budowlanej. [podobne: stalbud skoczów, obróbka cieplna aluminium, kalkulator doboru grzejników ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator doboru grzejników obróbka cieplna aluminium stalbud skoczów