Walcowanie

Walcowanie. Produktem wyjściowym do walcowania blach na gorąco są wlewki, z których należy uprzednio zebrać wierzchnią warstwę o niejednorodnym składzie na głębokość ok. 5 mm. Stosowane są walcarki duo, trio, a zwłaszcza quarto, w których dwa walce o mniejszej średnicy są napędzane, a dwa skrajne zabezpieczają środkowe przed zginaniem. Przez walcowanie na gorąco uzyskuje się blachy o grubości 6 -; – 10 mm. Metodą Hazeletta, analogiczną do metody wykonywania wlewków VLW otrzymuje się zamiast wlewków wprost z płynnego metalu blachy, które od razu podlegają walcowaniu. Taśmy walcowane na gorąco osiągają długość do 40 m. Blachy cieńsze walcuje się na zimno. W celu przyspieszenia procesu walcowania zestawia się niekiedy 3 walcarki rzędem. [przypisy: przelicznik styropianu, wspolczynnik przewodzenia ciepla, wiązanie cementu ]

Powiązane tematy z artykułem: przelicznik styropianu wiązanie cementu wspolczynnik przewodzenia ciepla