WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE ROZPUSZCZALNYCH ZWIAZKÓW SIARKI WYSTEPUJACYCH W WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE ROZPUSZCZALNYCH ZWIĄZKÓW SIARKI WYSTĘPUJĄCYCH W WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ. W skałach ilastych najczęściej spotykanym siarczanem jest siarczan wapniowy, który występuje w stanie naturalnym w dwóch minerałach: anhydrycie (CaS04), gipsie (CaH04 2HzO). Mogą one znajdować się w surowcach w postaci rozproszonej lub konkrecji. Gips krystalizuje w układzie jednoskośnym, klasie słupa jednoskośnego. Kryształy jego są różnego kształtu, często zbliźniaczone, koloru białego lub białoszarego, o teksturze szklistej, błyszczącej. Zawiera dwie cząsteczki wody, którą traci stopniowo przy ogrzewaniu do temperatury 97°C, przechodząc w półhydrat (CaS04 . 1/2H20), a całkowicie – w temperaturze 150-; -180°C, przechodząc w Y-anhydryt. Przy dalszym ogrzewaniu w zakresie temperatur 240-; . -400°C tworzy odmianę polimorficzną anhydrytu, a w zakresie temperatur 1194-; -1450°C a-anhydryt (anhydryt wysokotemperaturowy). W normalnym zakresie temperatur (850-; -950°C), w których wypala się wyroby ceglarskie, występuje jako anhydryt. Temperatura rozkładu i topnienia siarczanu wapniowego jest stosunkowo wysoka (1450°C) . Gips jest trudno rozpuszczalny w czystej wodzie, nieco lepiej w roztworach niektórych elektrolitów. Rozpuszczalność gipsu w wodzie wzrasta z temperaturą, osiągając maksimum w temperaturze ok. 35°C, a następnie maleje. [przypisy: konstrukcje stalowe, detail magazine, parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin ]

Powiązane tematy z artykułem: detail magazine konstrukcje stalowe parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin