Wplyw na ksztalt i wielkosc porów w wyrobach ceramiki budowlanej maja w pierwszym rzedzie wlasnosci surowca i warunki formowania

Wpływ na kształt i wielkość porów w wyrobach ceramiki budowlanej mają w pierwszym rzędzie własności surowca i warunki formowania. Z kolei wielkość porów ma duży wpływ na tworzenie się wykwitów. Wyroby ceramiki budowlanej o przewadze porów otwartych mniejszego przekroju wykazują na ogół większą tendencję do tworzenia wykwitów. Wpływ na przemieszczenie się wilgoci, a zatem i rozpuszczalnych soli w wyrobach ceramiki budowlanej, mają pory otwarte przelotowe. Od ich średnicy zależy między innymi wysokość zassania kapilarnego, która wyraża się wzorem gdzie: V – promień kapilarny, cm; (J – współczynnik napięcia powierzchniowego cieczy, g/cm; p – ciężar właściwy cieczy, G/cm3. Siarczany zawarte w wyrobach ceglarskich ulegają rozpuszczeniu w wodzie znajdującej się w porach i kapilarach przelotowych. Tworzące się roztwory wykazują większe napięcie powierzchniowe od wody, a zatem większą wysokość podciągania włoskowatego w materiale. Pod ,wpływem wilgoci zawartej w wyrobach ceramicznych oraz rozpuszczalnych soli mogą następować zmiany objętości w granicach od 0,01 do 0,10/0. Stwierdzono, że zjawisko to jest zależne między innymi od powierzchni wewnętrznej wyrobu, a zatem jego porowatości, własności adsorpcyjnych i stosunku fazy szklistej do -fazy krystalicznej. [patrz też: parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin, pucolany, castorama oświęcim godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama oświęcim godziny otwarcia parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin pucolany