Wszystkim tym procesom towarzysza efekty endotermiczne

Wszystkim tym procesom towarzyszą efekty endotermiczne. Tenardyt jest bezwodnym siarczanem sodowym, krystalizującym w układzie rombowym, klasie bipiramidy rombowej. W surowcach ilastych występuje jednak rzadko, gdyż ulega w środowisku wilgotnym hydratacji. Siarczan sodowy może tworzyć w wyższych temperaturach w czerepie ceramicznym szereg niskotopliwych krzemianów. Część jednak pozostaje w gotowym wyrobie nierozłożona. Siarczan sodowy jest łatwo rozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalność jego wzrasta wraz ze wzrostem temperatury do 32,48°C, następnie maleje ze wzrostem temperatury do 130°C, a w temperaturze powyżej 130°C wzrasta ponownie. Przy krystalizacji :siarczanu sodowego z roztworów wodnych, w temperaturze poniżej 32°C, zwiększa on swoją objętość molową ok. 17 razy tworząc hydrat dziesięciowodny. Siarczan sodowy wykazuje dużą skłonność de tworzenia soli podwójnych i potrójnych z CaS04, MgS04, K2S04 itd. Między innymi może tworzyć w skał ach ilastych takie minerały jak glauberyt – Na2Ca i astrakanit itd. Siarczan sodowy, podobnie jak siarczan magnezowy; tylko w nieco mniejszym stopniu jest szkodliwą domieszką i niewielka jego ilość może powodować wykwity na powierzchni wyrobów ceglarskich oraz niszczyć ich strukturę. Innym siarczanem alkaliów, mogącym występować w surowcach ilastych i wyrobach ceglarskich w postaci związanej w solach zespolonych, jest siarczan potasowy. [hasła pokrewne: stalbud skoczów, parafia matki boskiej częstochowskiej w wołominie, zagospodarowanie skarpy ]

Powiązane tematy z artykułem: parafia matki boskiej częstochowskiej w wołominie stalbud skoczów zagospodarowanie skarpy