Wyzarzanie

Starzenia, jak to dla stopu AlMgSi p. Przy starzeniu sztucznym należy dla uzyskania optymalnych wartości R, i Q02 przestrzegać ściśle czasu starzenia, gdyż po przekroczeniu charakterystycznego dla danej temperatury czasu starzenia następuje obniżenie wytrzymałości stopu. b. Wyżarzanie l) Wyżarzanie może być przeprowadzone jako: a) zmiękczające, polegające na wygrzewaniu stopu przez kilka godzin w temperaturze poniżej linii rozpuszczalności granicznej (temperatury te wynoszą zazwyczaj 300 -+- 400 oC), a następnie poddaniu go powolnemu chłodzeniu; b) rekrystalizujące, stosowane do stopów poddanych uprzednio obróbce na zimno, ma na celu usunięcie (częściowe lub zupełne) skutków zgniotu; przeprowadza się je w temperaturze 250 -+- 300 oC. c) odprężające, stosowane raczej w odlewach, dla zmniejszenia naprężeń termicznych; przeprowadza się je w temperaturze 180 -+- 240 oC. [więcej w: evalon, renowacja okien drewnianych cena, renowacja okien drewnianych cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: evalon renowacja okien drewnianych cena renowacja okien drewnianych cennik