Wzrasta ona ze wzrostem temperatury

Wzrasta ona ze wzrostem temperatury. Siarczan magnezowy tworząc hydraty przy krystalizacji zwiększa znacznie objętość. Wzrost objętości poszczególnych hydratów siarczanu magnezowego w stosunku do soli bezwodnej . Z zestawienia wynika, że epsomit ma w stosunku do bezwodnego siarczanu magnezowego objętość ok. 2,5 raza większą. Siarczan magnezowy jest – ze względu na bardzo dużą rozpuszczalność, a zatem dużą skłonność do przemieszczenia się w czerepie ceramicznym oraz zdolność do tworzenia licznych hydratów, przy bardzo znacznym wzroście objętości molowej – najbardziej szkodliwym siarczanem występującym w surowcach i wyrobach ceramiki budowlanej. Już niewielka jego zawartość w czerepie ceglarskim, rzędu setnych procenta może powodować wykwity na powierzchni i szkodliwe zmiany w strukturze wyrobu. Siarczan sodowy występuje w surowcach ilastych, często w znacznych ilościach, przeważnie jako mirabilit – Na2S04 . 10R20, Na2S04, który łatwo ulega hydratacji. Mirabilit krystalizuje w układzie jednoskośnym, klasie daszka jednoskośnego. Jest bezbarwny, połyskliwy, na powietrzu przybiera kolor matowobiały. Ciężar cząsteczkowy 322,22. Powstaje przez uwodnienie tenardytu. Mirabilit przy ogrzewaniu rozpuszcza się w temperaturze ok. 32°C we własnej wodzie krystalizacyjnej, następnie w temperaturze 100°C roztwór ulega odparowaniu i otrzymuje się bezwodny Na2S04 . W wyższych- temperaturach (ok. 230 -241°C) Zachodzi odwracalna przemiana polimorficzna siarczanu sodowego, zaś w temperaturach 884-910°C następuje jego stopienie się i rozkład. [patrz też: renowacja okien drewnianych cennik, parasol ogrodowy castorama, stalbud skoczów ]

Powiązane tematy z artykułem: parasol ogrodowy castorama renowacja okien drewnianych cennik stalbud skoczów