Zurawie wiezowe i przenosniki

Żurawie wieżowe i przenośniki. Dogodniejsze i lepsze pod względem technicznym od wind budowlanych są dla transportu pionowego żurawie wieżowe. Stosuje się je tylko w dużych budowach. Konstrukcja żurawia składa się z wieży stalowej, opartej na podwoziu przesuwanym po specjalnym torze, oraz z wysięgnika z przeciwwagą. Wysięgnik może się obracać dokoła wieży. Podnoszenie ciężaru odbywa się za pomocą liny przerzuconej przez krążek zaczepiony na końcu wysięgnika i nawijanej na wyciągarkę poruszaną silnikiem elektrycznym. Na naszych budowlach stosowane są żurawie wieżowe produkcji radzieckiej typ SBK-1 o największym udźwigu 3 t i żurawie produkcji polskiej wzorowane na typie SBK-1, o tym samym udźwigu. Przeciętnie jednak ze względu na potrzebny wysięg roboczy udźwig żurawia waha się w granicach 1,5; -2 t, a wydajność dzienna przy jednej zmianie dochodzi do 100 t, czyli żuraw wieżowy w ciągu jednej zmiany może podnieść np. 45 000 cegieł. [więcej w: konstrukcje stalowe, pucolany, detail magazine ]

Powiązane tematy z artykułem: detail magazine konstrukcje stalowe pucolany